Boktips april 2010


David Harvey: A companion to Marx’s Capital. Verso. 356 s.

 

István Mészáros: The structutal crisis of capital. Monthly review press. 218 s.

 

Marx betydelse för samhällsdebatten har knappast minskat efter de stora ekonomiska kriserna före och efter sekelskiftet 2000. Marxexperten David Harvey har redan skrivit flera böcker om Marx verk, främst om Kapitalet, vars första del utkom 1867. Den föreliggande boken är tänkt som en guide genom Marx snåriga men betydelsefulla analys av 1800-talets kapitalism, en analys som knappast mist sin betydelse idag.

                    Den ungerske filosofen István Mészáros, född 1930, var till sin pension verksam vid University of Sussex, en elev till Georg Lukács, och en stark kritiker av dagens kapitalism som han menar har nått ”vägs ände”. Med hjälp av Marx, och med hjälp av ideologiska begrepp, försöker han peka på en framtid mer i harmoni med miljötänkande och ekonomisk och social rättvisa.

 

Magnus Nilsson: Den föreställda mångkulturen : klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. Gidlunds. 228 s.

 

Litteraturvetaren Magnus Nilsson i Malmö förefaller vara den som tagit över Lars Furulands kappa när det gäller forskning med bred överblick över svensk arbetarlitteratur. Samtidigt som Göran Greider i Aftonbladet våren 2010 i ett antal artiklar propagerat för vikten av denna riktning inom litteraturen, kommer Nilssons teoretiska bok där han inför begreppet ”etnicitet” i det annars ganska helsvenska begreppet arbetarlitteratur.

                      Begreppet ”arbetarlitteratur” har förändrats betydligt sedan glansdagarna på 1930-talet. Hur är det med begreppet ”invandrarlitteratur”, både omtvistat och ifrågasatt idag, frågar sig Nilsson? Och hur skildras förhållandet mellan klass och etnicitet i nya romaner av Susanna Alakoski, Åsa Linderborg, Lena Andersson, Hassan Loo Sattarvandi, Marjaneh Bakhtiari och Jonas Hassen Khemiri?

                      Nilsson plockar analysverktyg från Marx, Bourdieu, feministen Nancy Fraser, etnicitetsforskaren Satu Gröndahl, och från dagens tyska litteraturforskning. Hur skildras vår svenska mångkultur i skönlitteraturen? Hur mångkulturell är den egentligen? Är den bara – som vissa forskare hävdar – en ”föreställning”?

 

Samir Amin: Eurocentrism : modernity, religion and democracy. Monthly review press. 288 s.

 

Samir Amin är ekonomhistoriker och debattör, idag verksam vid ett FN-stött forskningscenter i Dakar. Han har publicerat flera böcker med starkt kritisk tendens gentemot västerländsk kapitalism och kolonialism, som Arabvärlden och Europa, Obsolescent capitalism, och The liberal virus.

I boken Eurocentrism kritiserar han den europeiska världsbilden och synen på islam och arabvärlden, på samma sätt som litteraturvetaren Edward W. Said gjort i flera verk, mest känt i boken Orientalism. Amirs bok publicerades första gången 1989, och kommer nu i en ny upplaga med nytt förord och ett nytt avslutande kapitel.

 

Stråhattar och batterier : en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu. Utgiven av Tillväxtverket och Centrum för näringslivshistoria. 194 s. : ill.

 

En bok om kvinnor som företagare och entreprenörer handlar ju också om kvinnorörelsens utveckling och utbildningens historia. 1927 blev t.ex. läroverken helt öppna för flickor, och inte förrän 1962 försvann den sista privata flickskolan. Full näringsfrihet rådde visserligen från 1864, men bara för ogifta kvinnor fyllda 25. 1945 fick kvinnor rätt att söka alla statliga tjänster, utom präst och militär. 1958 prästvigdes den första kvinnan och 1983 öppnades även försvarets dörrar för kvinnor som befäl och värnpliktiga. Särbeskattning för gifta makar infördes som obligatorium i Sverige först 1971.

I boken intervjuas moderna entreprenörer som Britt-Marie Stegs, chef för Hälsinge lantkök, Mia Seipel med egen reklambyrå, och arbetsmiljösamordnare Carin Stoeckmann. Historiska kvinnor uppmärksammas, som rektorn Emelie Risberg i Örebro, Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström, konditorn Svea Larsson, och stråhattsfabrikören Elise Sahlqvist.

Vi får också veta hur man går tillväga om man vill forska i kvinnornas historia i svenska arkiv.

 

We are an image from the future : the Greek revolt of December 2008. Edited by A.G. Schwarz, Tasos Sagris, and Void network. AK press. 365 s. : ill.

 

Dagens demonstrationer i Grekland mot ekonomiska sparpaket inleddes redan i december 2008, när en femtonårig pojke, i samband med en anarkistdemonstration, sköts ihjäl av polis. Det anarkistiska förlaget AK Press skildrar gatuoroligheterna i text och bild, ett exempel på att historia ibland skrivs med väldigt kort varsel.