Boktips maj 2010


Alexandre Christoyannopoulos: Christian anarchism : a political commentary to the Gospel. Imprint academic. 237 s.

 

Kristen anarkism har funnits lika länge som den etablerade anarkismen, med rötterna hos Marx och Jesus, och med Tolstoj som den kristna falangens förste uttolkare och Bakunin som den sekulära linjens. Statsvetaren Alexandre Christoyannopoulos presenterar andra namn inom denna vittförgrenade rörelse: Jacques Ellul, Vernard Eller, Dave Andrews, John Howard Yoder, Ched Myers, Ammon Hennacy och Dorothy Day. Han förklarar hur den katolska arbetarrörelsen fungerar, och hur de kristna anarkisterna och socialisterna stöder sig på Jesu ord i Nya testamentet.

 

The Ashgate companion to the history of textile workers, 1650-2000. Ashgate. 836 s. : ill.

 

I detta monumentalverk, redigerat av tre forskare från International institute of social history i Amsterdam, presenteras i lexikonform textilarbete i länder som Argentina, Uruguay, Brasilien, Ryssland, Tyskland, Italien, Spanien, Tjeckoslovakien, Japan, Turkiet, Mexiko, Holland, USA och Danmark. Tyvärr finns inget kapitel om den stora svenska textilindustrin och dess arbetare. En stor sektion handlar om dagens situation med globalisering, lönedumpning och slavliknande förhållanden i textilindustrin i främst Asien.

 

Jill Tingsten Klackenberg: I skuggan av Tingsten : en släktberättelse. Natur & Kultur, 220 s. : ill.

 

Herbert Tingsten (1896-1973) var en av Sveriges mest kända publicister, professor i statskunskap och chefredaktör på Dagens Nyheter, ofta omskriven som politisk motståndare till Tage Erlander och Gunnar Myrdal under deras tid som stats- och handelsminister. Tingstens dotterdotter skriver i denna lilla biografi om mormor Gerd, och modern Kaj, som hela sitt liv kämpade med att bli accepterad av ”den store”. Den som vill kan säkert dra paralleller till konflikterna inom den kända familjen Myrdal. 

 

Eva Strömberg Krantz: En ande som hör jorden till : en bok om Amelie Posse. Carlsson. 511 s. : ill.

 

Ett annat fascinerande kvinnoöde skildras här av teologen Eva Strömberg Krantz. Grevinnan Amelie Posse (1884-1957) levde i bohemiska konstnärskretsar i Berlin och Prag på 1920- och 1930-talet. Hon var verksam inom den antinazistiska Tisdagsklubben i Stockholm, engagerad i flyktinghjälp för Tyskland och Tjeckoslovakien, och fortsatte att vara aktiv antikommunist efter kriget. Hon umgicks med de främsta tjeckiska politikerna under mellankrigstiden, var en tuff kvinnosaksförespråkare, och mor till den kände scenografen Jan Brazda, god vän med författaren Peter Weiss.

 

Paul Craig Roberts: How the economy was lost : the war of the worlds. AK Press. 263 s.

 

Författaren var verksam inom president Reagans första administration som ekonomisk rådgivare, ochhar varit redaktör för Wall street journal. Hans bok är en hård vidräkning med George W. Bushs ekonomiska politik som enligt Roberts lett USA till ”ruinens brant”. Han gör rent hus med neoliberala ekonomer, och talar om hur jorden håller på att utplånas av en ”gangsterelit”. Han är sedan många år krönikör i tidskriften CounterPunch.

 

Stig Dagerman: Tysk höst. Förord: Elfriede Jelinek. Kommentarer av Hans Sandberg. Norstedts. 153 s.

 

Stig Dagerman: Bränt barn. Förord: Per Olov Enquist. Kommentarer av Hans Sandberg. Norstedts. 296 s.

 

Stig Dagerman är en av Sveriges mest uppmärksammade författare utomlands. Han debuterade 1945, bara 22 år, med romanen Ormen, och under bara några år exploderade han i en stor och prisad produktion av romaner, noveller, dikter, dramatik och reportage, inte minst i syndikalistiska dagstidningen Arbetaren.

Drabbad av en förlamande skaparkris och produktionsångest tog han sitt liv 1954. Två av hans mest kända böcker, den egenartade kärleksromanen Bränt barn, och reportageboken Tysk höst, skriven 1947 i andra världskrigets skugga, ursprungligen publicerad i Expressen, ges nu ut igen av Norstedts. Med förord av P.O. Enquist och Elfriede Jelinek.

 

James C. Docherty: The A to Z of organized labor. Scarecrow press. 439 s.

 

Amerikanska förlaget Scarecorw press har producerat ett antal små uppslagsverk i fickformat (”A to Z guides”) inom en rad ämnen. Här skriver australiensiske statsvetaren James Docherty om arbetarrörelsens fackliga organisationer, behändigt och kortfattat presenterat världen runt. Han beräknade 2001 att 170 miljoner arbetare var organiserade fackligt, och att det är en ökning sedan 1980 på samtliga kontinenter utom i Västeuropa. Sedan 1980 är det en 40-procentig ökning, inte minst i Asien och Afrika. I Ryssland är de större fackföreningarna fortfarande starka, och USA har 16 miljoner organiserade medlemmar.

                      I boken presenteras den fackliga rörelsen i ett antal länder, samt viktiga fackliga ledare och organisationer. En stor bibliografi, och en stor tabellbilaga avslutar boken. Boken som är en ren uppslagsbok, finns endast som referensexemplar i vår läsesal.

 

Anders Ivarsson Westerberg: Makthavare i ministerns skugga. Boréa. 230 s.

 

Statsvetaren Westerberg skriver här om statssekreterarens roll som ministerns hjälpreda, dold makthavare, och ibland syndabock. Han bygger sin framställning bl.a. på intervjuer med arton gamla och nya statssekreterare, bl.a. Lars Danielsson, Anitra Steen, Pär Nuder, Svante Öberg och Ulf Larsson. I boken analyseras bl.a. den roll statssekreterare Lars Danielsson kom att spela under tsunami-katastrofen årsskiftet 2004-2005.