Från Branting till Palme – en vandring i arbetarrörelsens historia 5/8


Följ med på en guidad vandring i arbetarrörelsens kvarter, mitt i centrala Stockholm. Från Norra Bantoget, via Folkets Hus, över Olof Palmes gata till Adolf Fredriks kyrkogård där vandringen avslutas.

Här sätts monumenten, konstverken och byggnaderna i samband med händelser och skeenden som förändrade det svenska samhället och formade historien. Personerna bakom historien lyfts fram i en skildring av den sociala och ekonomiska bakgrunden för den fackliga och politiska arbetarrörelsens framväxt. Under vandringen berättas om demonstrationerna, tidningarna, möteslokalerna och om platsen där det socialdemokratiska partiet bildades en påskhelg 1889. Om enighet och splittring och hundraårig kamp för rösträtt och rättvisa.

  • Samling kl 18.00 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.
  • Ingen avgift.

Varmt välkomna!

I samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.