Rudolf Meidner-priset 2010 tilldelas Andrés Brink Pinto och Björn Ohlsson


RUDOLF MEIDNER-PRISET 2010
för forskning i fackföreningsrörelsens historia
tilldelas ANDRÉS BRINK PINTO och BJÖRN OHLSSON

Andrés Brink Pinto är historiker och disputerade 2009 vid Nationella forskarskolan i historia, med avhandlingen Med Lenin på Byrån. Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939 (Lund: Pluribus, 2008, 286 sidor). Andrés Brink Pintos avhandling är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av den arbetarhistoriska forskningen. I sin analys av den kommunistiska pressen visar han hur klass, kön och sexualitet förutsätter och samspelar med varandra. Hans undersökning är en både nöjsam och intressant läsning, men ger också nya verktyg för att analysera hur olika normer bidrar till att skapa och reproducera/återskapa ojämlikhet. Den bidrar därmed till en aktuell debatt.

Björn Ohlsson är etnolog och disputerade 2009 vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, med avhandlingen Vi som stannade på Volvo – en etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner (Göteborg: Arkipelag, 2008, 352 sidor). Björn Ohlsson har skrivit en samhällsrelevant avhandling som är läsvärd och lättillgänglig. Det är en berättelse om svenskt industriarbetes utveckling och innebörd för de berördas liv, som är både levande och engagerande. Den behandlar synnerligen relevanta frågor. Avhandlingens slutsatser och resultat väcker nya frågor och stimulerar till fortsatt forskning.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25 000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg.

Närmare information genom:

  • Lars Ilshammar, lars.ilshammar [snabel-a] arbark.se, 08-412 39 01
  • Silke Neunsinger, silke.neunsinger [snabel-a] arbark.se, 08-412 39 27

Mer information om avhandlingarna