Boktips i augusti 2010


Maria Hamberg: Drömfabriken. Ordfront. 293 s.

Maria Hamberg har själv arbetat som fabriksarbetare i Södertälje, och i hennes fjärde skönlitterära bok beskriver hon arbete på bilfabriksgolvet, där “fragment vävs av drömmar till stora och mycket levande berättelser”. Hon porträtterar människor vid det löpande bandet med drömmar, med fel hudfärg, med hemligheter och brister som de inte vill avslöja. “Om hur en knegare inte slutar att vara människa trots att hon endast betraktas som en kugge i maskineriet.”

1968 : memories and legacies of a global revolt. Edited by Philipp Gassert and Martin Klimke. (Bulletin of the German historical institute, Washington, 2009:6.) 266 s. : ill.

Essäer av journalister och forskare om hur det famösa året 1968 upplevdes i 32 olika länder, bl.a. Sydamerika, USA, Canada, Australien, Kina, Israel, Palestina, Sydafrika, Öst- och Västeuropa. Om Sverige skriver Svante Weyler: What happended to 1968? I ett efterord funderar redaktörerna på de olika berättelserna: kanske fanns det flera 1968? Olika i olika länder?

Sveriges statsministrar under 100 år. Bonniers. 22 delar à 120 s.

I korta populärt skrivna essäer skildras svensk politiska historia genom dess statsministrar. Med början hos liberalen Karl Staaf, Brantings vän från den radikala studentföreningen Verdandi i Uppsala, och fram till dagens statsminister Fredrik Reinfeldt. Författarna är en blandning av historiker, statsvetare, politiska journalister och skribenter. För att läsa om de socialdemokratiska statsministrarna, se följande länkar:

Frédéric Krier: Sozialismus für Kleinbürger : Pierre Joseph Proudhon – Wegbereiter des Dritten Reiches. Böhlau. 450 s.

Den franske utopisten Proudhon (1809-1865) ville skapa en socialism på individualismens grund, för den franske småborgaren och för medelklassen. Proudhon var också en uttalad antisemit och nationalist, och redaktör för tidningen Le Peuple. Den tyske kulturhistorikern Frédéric Krier drar trådar från Proudhons småborgerliga socialism och till den tyska nationalsocialismen på 1900-talet, och diskuterar inflytande från så skilda personer som Eugen Dühring, Richard Wagner, Silvio Gesell, John Maynard Keynes, och Ludwig Feuerbach.

Suniti Kumar Ghosh: Naxalbari : before and after, reminiscences and appraisal. New Delhi : New age publishers. 350 s.

Den östindiska naxalitgerillan har i över fyrtio år bekämpat indisk armé och polis, och den industri som är på väg att skövla skogarna i östra Indien. Gerillan stöder sig på den lokala befolkningen i Naxalbari, och anses vara inspirerade av maoismen. Författaren är en känd indisk kommunist, född 1918, och presenterar här rörelsens egen version av de fyrtio årens kamp.

Håkan Thörn: Solidaritetens betydelse : kampen mot apartheid i Sydafrika och framväxten av det globala civilsamhället. Atlas. 376 s. : ill.

Sociologiprofessorn Håkan Thörn har själv varit aktiv inom anti-apartheidrörelsen i Sverige och internationellt. Rörelsen växte till från starten 1958 till att bli en av de största sociala rörelserna under efterkrigstiden. Den spelade också, menar Thörn, en viktig roll i uppkomsten av dagens globala civilsamhälle. Begreppet solidaritet, så viktigt för 1968- generationen, speglas också i bilder och dokument från tiden.