Utländskt och internationellt material i Morgonbris 1910-1920


Förteckning över utländskt och internationellt material i den socialdemokratiska kvinnorörelsens tidning Morgonbris under 1910-talet. Från notiser till större översiktsartiklar om kvinnorörelsen i olika länder.

This article is part of the project Worlds of Women - International Material in ARAB’s CollectionsVar hittar jag själva texterna? Morgonbris 1904-1924 finns tillgänglig online via KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Vi har den i tryckt form direkt tillgänglig i referensbiblioteket, samt på mikrofilm (1904-1928).

Detaljer om Morgonbris under 1910-talet (frekvens, redaktörer etc.) hittar du via Libris.

Hoppa i förteckningen: 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920


1910

Nummer 1

 • “Pierpont Morgans dotter går in i strykerskornas fackförening och stöder deras strejk” (säger “Jag stryker ju min tvätt själv”). USA
 • “Ryska arbetarförhållanden”. Ryssland
 • “Chicagos skolinspektris” (“en kvinna superintendent, högsta chef, för Chicagos skolväsende”). USA

Nummer 2

 • “Sömmerskestrejken i Newyork”. USA

Nummer 3

 • “Kvinnans frigörelse” (behandlar Grete Meisel-Hess’ bok “Die Sexuelle Krise”, hennes författarskap och feministiska arbete i Tyskland.)
 • “Kyssande suffragetter” (Ett nytt “kvinnligt knep” i Newyork). USA

Nummer 4

 • “Ur en agitators lif” (om den danske agitatorn P. Sabroe) Danmark
 • “Är moralen densamma för män och kvinnor?” (Om den sexuella “moralen i Frankrike.)

Nummer 5

 • 1910:5: “Det norske arbeiderpartis kvindeforbunds 8:e aarsmöte”. Norge
 • 1910:5: “Den engelska lagen om ‘utsvettning’ i verksamhet”. Storbritannien

Nummer 6

 • “Från Tysklands socialdemokratiska kvinnorörelse” (“För Morgonbris” av Clara Zetkin).  S. 5-6, forts 1910:8, 2-3, 1910:9, 3-4. Tyskland
 • “Mrs Annie Besant” (brittisk författare och feminist presenteras). Följetong i kommande nummer. Storbritannien

Nummer 7

 • “Socialdemokratisk kvinnorörelse i utlandet”
  “Runt om i länderna visa arbetets kvinnor tecken till ökat intresse för de sociala angelägenheterna. Den kapitalistiska samhällsutvecklingen med sin exploatering även av den kvinnliga arbetskraften tvingar dem därtill. Efter vårt tyska systerorgan ‘Die Gleichheit’ återge vi de senaste nyheterna från arbetarkvinnornas emancipationskamp”.
 • Nyheter från Österrike, där kvinnorna inte få delta i politiska föreningar, vilket förorsakat demonstrationer och uttalanden; Holland, där Der Verband der Socialdemokratische Frauenklubs höll sin andra årskonferens. Man beklagade att socialdemokratiska partiet där inte stött kvinnofrågan, moderskapsförsäkring har diskuterats.
 • Storbritannien. Labour party women’s committees 15:e årsberättelse. Inga framgångar. Agitation har ordnats, demonstrationer.

Nummer 8

 • Presentation av Ada Negri, känd italiensk författare och feminist. Italien
 • “Internationella kvinnokonferensen” i Köpenhamn, Danmark, anmäls. Deltagare, motioner från Sthlms allmänna kvinnoklubb. Rösträttsförslag. Uttalande mot protitution.
 • “Från andra länder”: Italien (moderskapsförsäkring, kvinnlig kommunal rösträtt i Rom). Italien

Nummer 9

 • Nyheter från Danmark. Henriette Crone, typograf i Khamns stadsfullmäktige, Andra internationella socialistiska kvinnokonferensens möte i Köpenhamn (“Från vår International”) refereras. Forts. i 1910:10

Nummer 11

 • “Kvinnorna inom den fackliga internationalen”, ref. “den 6 int. berättelsen över fackföreningsrörelsen”, antalet fackligt org. kvinnor, alltifrån 201.000 i Storbritannien, till 50 i Spanien. Sammanlagt över 500.000 kvinnor.
 • “Några drag ur de amerikanska kvinnornas ställning” av Olivia M. Johnsson, forts. 1910:12, 1911:1. USA

1911

Nummer 1

 • “De kvinnliga organisationerna i Tyskland” Tyskland

Nummer 4

 • “Köpenhamnsresolutionen i rösträttsfrågan” (allmän rösträtt) Danmark
 • “Tjänarinnornas organisation i Kristiania” Norge
 • “Från Köpenhamn” (det danska hjälpkassesystemet) Danmark

Nummer 6

 • (Red. Anna Lindhagen) “Den 6 världskongressen för kvinnans politiska rösträtt” anmäls (i Stockholm)
 • Olive Schreiners bok “Woman and labour” anmäls. Forts 1911:7 Storbritannien, följetong i följande nr.

Nummer 7

 • “Intryck från Världskongressen för kvinnans rösträtt I Stockholm” presentation av delegaterna (Anna Lindhagen)

Nummer  9

 • “Några drag ur det industriella Englands skaplynne” (Gustaf F. Steffen) om fabriksflickor i Storbritannien m. m.

Nummer 10

 • “Minnen från Finland” (av en medlem i Sthlms tjänarinneförening) om finska tjänarinnerörelsen. Finland

Nummer 11

 • “De tyska socialdemokratiska kvinnornas 6 kongress”. Tyskland
 • “Frida Stéenhoff” känd feministisk författarinna som deltog i Dresden, “Internationella kongressen för moderskydd och sexualreformer”, “den ogifta moderns och hennes barns sociala ställning”. Stéenhoff talade över detta ämne. Även invald i styrelsen.

1912

Nummer 1

 • “Tyendeloven i Danmark” mellan “herrskap” och “tjänstefolk” i Danmark, om minderårigas lönearbete. Danmark
 • “Från Förenta staternas arbetarevärld” “National women’s trade union league” Springfield, Ill. Svenskan Maria Andersson talade, skräddararbetarnas strejk, olycksfallsförsäkringar. 20.000 organiserade kvinnor, 10 kvinnliga delegater deltog. USA

Nummer 2

 • “Från Tyskland” Semester för arbetare, i Tyskland, England, textilarbetare.
 • “Rösträtt för kvinnor under 1912 även i England?” Förslag från Labour’s kongress.
 • Moderskapsförsäkring diskuteras i Sverige, en tysk bok anmäls Henriette Fürths “Die Mutterschaftsversicherung”

Nummer 5

 • Anmälan av kvinnoromanen “Die Intellektuellen” om kvinnoöden i Berlin och Wien, av Grete Meisel-Hess. Tyskland, Österrike

Nummer 6

 • “Till den 12 maj” av Clara Zetkin, ur tidningen “Rösträtt för kvinnor” (Stuttgart) med anledning av andra socialdemokratiska kvinnodagen.
 • Dikt “Prolog vid den int. socialdemokratiska kvinnodagen” av Julia Ström, ofta skribent i Morgonbris.

Nummer 7

 • “Anna Mironovna, en rysk partikamrat, talade i fredags kväll i Folkets hus b-sal i Sthlm på tyska över ämnet “Den ryska reaktionen och socialdemokratin”. Och om judar och antisemitism i Ryssland.
 • “Socialisternas partikongress i Förenta staterna” Indianapolis. Kvinnornas agitationskommitté. (Anna Söderberg, korr.)
 • (Nattarbetslagen debatteras, förbud för kvinnor, jfr youknowwho)
 • (Svenska kvinnliga gymnaster vid OS i Sthlm 1912)

Nummer 10

 • “Talare vid kvinnornas möte den 3 sept vid Skandinaviska arbetarkongressen” Henriette Crone, Dk, Martha Tynæs, Norge, Camilla Nielsen, Dk. Referat från kongressen.

Nummer 11

 • “Utdrag ur viktigare resolutioner, fattade vid den internationella arbetarskyddslagstiftningskongressen i Zürich” Bland annat om förbud mot nattarbete för kvinnor, kortare arbetstid lördag-söndag, barnarbete, minimilön, hemarbete.
 • “Omdömen ang (dito) avgivna av en deltagande kvinna” danska fabriksinspektören Julie Arenholt (Kerstin Hesselgren anställd 1913 som första kvinnliga yrkesinspektör).

1913

Nummer 3

 • Engelska arbetarkvinnornas kongress” 8 årsmöte i London anmäls. Storbritannien
 • Kvinnorösträtten i Finland infördes 1907 (ur tidskriften “Nutid”)
 • “Till den 2 mars, Den int. socialistiska kvinnodagen” Adelheid Popp (Österrike). Uppmärksammar Clara Zetkins rösträttstidning “Frauenwahlrecht”
 • “Sömmerske- och skräddarstrejken i Newyork”. Många tyska socialister och anarkister deltog bl.a. Emma Goldman (Anna Söderberg). USA

Nummer 4

 • “I juni detta år avhålles åter Internationell kvinnorösträttskongress i Budapest”. “Något om kvinnorörelsen i Ungarn” Forts. i 1913:5. Ungern.
 • “Den internationella socialistiska kvinnodagen 2 mars” agitationsfest i Stockholm.
 • “Tjänarnas och lantarbetarnas fackliga organisationer i Tyskland”. Forts. i 1913:5. Tyskland

Nummer 5

 • “Några ord om den röstberättigade finska kvinnan”. Finland

Nummer 7

 • “De norska kvinnornas rösträttsseger”. “Strecket” (inkomst på 300-400 nkr för att få rösta) tas bort. Fick rösträtt 1907 med begränsningar. Norge
 • “Från storstrejken i Belgien”. Belgien

Nummer 8

 • “Helsingfors tjänarinneförenings 15-åriga verksamhet”. Finland
 • “Resebrev från Norge” (av Kata Dalström). Norge

Nummer 9

 • “August Bebel och kvinnorna”. Tyskland
 • “De finska valen”. Kvinnornas röstande. Finland

Nummer 10

 • “Resebrev och intryck från England och ett rösträttshem”. Storbritannien
 • “Danska kvinnliga herrskräddarnas fackförenings 30-årsverksamhet och jubileumsfest”. Danmark

Nummer 11

 • “Från Sundets danska sida”. Om barnkolonier. Danmark

1914

Nummer 1

 • “Sömmerskornas levnadsförhållanden i Köpenhamn” om facklig agitation. Danmark
 • “Finlands socialdemokratiska kvinnoförbunds kongress”. Finland

Nummer 3

 • “Förslag till resolution vid int. kvinnodagen 8 mars” om rösträtten.

Nummer 4

 • “Int. kvinnodagen i Sverge”. “Kvinnodagen i utlandet”. Präktiga demonstrationer i Tyskland, Österrike, Schweiz och Holland. Bild på Rosa Luxemburg.

Nummer 6

 • “Den int. fredsdemonstrationen av kvinnliga partikamrater i Berlin“.

Nummer 7

 • “Den danska kvinnorörelsen” “Från ett besök vid 2 nordiska kvinnosaksmötet i Köpenhamn 10-11 juni”. Danmark

Nummer 8

 • “De finska kvinnliga lantdagsrepresentanternas arbete”. Finland
 • “The Labour Woman” tidning anmäls. Storbritannien

Nummer 9

 • “En massdemonstration av kvinnor mot kriget” i New York 2.500. USA

Nummer 10

 • “Ett märkligt brev från partikamrater i England”. “Storbritanniens arbetarkvinnors fredsbudskap”

Nummer 12

 • “Från det krigförande Tyskland” i “Die Gleichheit”. Tyskland

1915

Nummer 1

 • “Den socialistiska kvinnointernationalen och kriget”. Gr i Stuttgart 1907. Bild på Alexandra Kollontaj.
 • “Från kvinnliga tyska partikamrater” (upprop av Klara Zetkin). Tyskland

Nummer 2

 • “Till Belgiens kvinnor” (Anton Remelin). Belgien
 • “Frid på jorden, människorna en god vilja. En julhälsning från engelska kvinnor, tillhörande olika partier, till tyska och österrikiska”.
 • “Ett uttalande om kriget och för Belgiens folk” (Soc-dem kvinnokongressen i Sthlm). Belgien

Nummer 3

 • “En hälsning från Finlands socialdemokratiska kvinnor”, till partisystrar i utlandet. Finland
 • “Utdrag ur en artikel i Die Gleichheit” Tyskland. “En hälsning från svenska socialistiska kvinnor, till kvinnor i de krigförande länderna”.
 • “Kvinnomöten i Schweiz“.

Nummer 4

 • “Kvinnornas internationella dag” i “fredens tecken”.
 • “Från Norge” Norska socialdemokratiska kvinnors 7 mars-möte. Norge
 • “Stora framsteg i barnavårdslagstiftningen i Norge“. Arvsrätt för utom äktenskapet födda barn.
 • Annonser på tvätt, kläder, sanitetsartiklar, symaskiner, recept, tips för kök och städning av hemmet.

Nummer 5

 • “Den socialistiska kvinnodagen i Schweiz” (ur Die Gleichheit) och i Förenta staterna.
 • “De engelska kvinnnornas mobilisering för industrien” (ur The Labour Woman)
 • “Två tyska kvinnor om kriget” (brev)

Nummer 6

 • “Statlig moderskapsförsäkring” (Alexandra Kollontay, ur Die Neue Zeit). Forts 1915:7.
 • Internationella kvinnokongressen i Haag” uttalande mot kriget.
 • “Sammanträffande med partikamrater i Holland” (Anna Lindhagen).
 • Manifest från Den socialistiska kvinnokongressen i Bern.
 • “Danska kvinnors dag”. Ny grundlag, med allmän rösträtt. Danmark

Nummer  8

 • “Ett besök av en tysk kvinnlig partikamrat” (Anna L). Tyskland
 • “Den 27 juni” Kvinnornas fredssöndag. 91.356 delt i Sverige.

Nummer 9

 • “Det lidande Belgiens förespråkerska” (Lalla Vandervelde). Belgien

Nummer 10

 • “Londonbrev: Suffragetternas verksamhet under kriget. Kvinnorna tränga i nya yrken och ersätta männen, som gått till fronten”. Storbritannien
 • “Clara Zetkin i fängelse”. Tyskland
 • “Nutiden och framtidens problem” (ur The Labour Woman). Om problemet med för få män, efter kriget (för fortplantningen).
 • Kvinnornas international” (ur The Labour Woman). Kvinnornas internationella råd i London.
 • “Protester mot förbudet för nattarbete av 327 kvinnliga (norska) Norge typografer”. Hämmar konkurrensen. Förbudet var infört bl. a. av “sedliga skäl”!
 • “Framtidens kvinna”. Danske folketingsmannen A.C. Meyer går i svaromål mot konservativa politiker som fruktar att den “moderna kvinnan” är en fara för hus och hem. Danmark
 • Från England. “Kvinnor gå ut i förvärvslivet medan männen krigar”. “Lika villkor och lika lön”.

Nummer 11

 • “De tyska kvinnornas arbete och löneförhållanden under kriget” ur Die Gleichheit. Tyskland. Forts. 1916:1.
 • “Ur internationella fackföreningskorrespondensen” USA “Norge-brev” Norge
 • “Den moderlösa flickan” dikt från Serbien
 • Polen” ur den katolska tidskriften America.
 • “Från Frankrike i krig”.
 • “Sönder-Jylland” Danmark
 • Finland“.
 • “Den belgiska flaggan”, dikt. Belgien
 • “Ett besök i Polen före kriget”.

1916

Nummer 1

 • “De tre Haagkonferenserna under världskriget”.

Nummer 2

 • “Kvinnorna och ammunitionsarbetet”. (The Labour Woman Storbritannien)
 • “Rösträttsreformen i Preussen” Tyskland (“Tyska socialistiska kvinnors protest mot kriget”).

Nummer 3

 • “En ny arbetarkvinnotidning i England” The Labour Woman (?)

Nummer 4

 • “Rosa Luxemburg fri”. Tyskland

Nummer 6

 • “En skandinavisk fredskongress i Stockholm 10-12 juni”
 • “Om kamratskap och kvinnlighet” kåserar en norsk kvinnlig studentkorist. Norge

Nummer 7

 • “Ett samlande fredsprogram antaget vid allmänna skandinaviska fredskongressen i Stockholm juni 1916″.
 • “Kvinnornas international” en hälsning på kvinnornas dag i Holland av Clara Zetkin. Holland

Nummer 8

 • “Fallet miss Cavell”. En engelsk sjuksköterska, avrättad i Belgien för att hon omhändertagit desertörer av olika nationaliteter, både belgiska och tyska.

Nummer 9

 • “Missbruk av barnarbete i Tyskland
 • “Moderskapet och kriget” ur The Labour Woman Storbritannien om ett förslag att kvinnorna skulle gå ut i “moderskapsstrejk”.
 • “Asquith och kvinnorösträtten i England”. Storbritannien Den engelske premiärministern har gett sitt stöd till saken.

Nummer 10

 • “Första gången danska kvinnor gå till val” Danmark

Nummer 12

 • “Brev från Tyskland” (Clara Zetkin). Tyskland
 • “Brev från England“.
 • “Internationalens återuppbyggande” (bild på Alexandra Kollontaj).
 • “Freden och kvinnorna” (ur Das Ziel).

1917

Nummer 1A

 • “En nyårshälsning från franska socialistiska kvinnor” (Alice Jouenne) Redaktion: Anna Lindhagen, Julia Ström-Olsson (Därefter bara JSO)

Nummer 2A

 • “Till kvinnornas världsfredsarbete”, “ansluten eder genom att giva en fredskrona och edert namn” i stöd för kvinnokongressens freds- och rösträttsarbete.
 • “Kvinnorna vilja internationell samling om kravet: lika lön för lika arbete” initiativ från Frankrike.
 • “Ny landvinning för Tysklands kvinnorörelse” gällande befattning inom kommunal förvaltning (Berlin).

Nummer 4A

 • “Stora andars tankar om militarismen” (Alphonse Karr). Tyskland

Nummer 5

 • “Ryska revolutionsmödrar” (Flor Viola) med anledning av kvinnlig rösträtt i Ryssland. (Sofia Perovskaja alias “mormor”) och Vera Figner. Ryssland
 • “Kvinnorösträtten i England” beslut taget i underhuset.
 • “Inför den ryska revolutionen” (tsaren abdikerade i mars) (Anna Lindhagen).
 • “Genom krig mot det bestående samhället fram till kvinnornas likaberättigande med männen!” (Alexandra Kollontay).
 • “De som resa hem till Ryssland” (politiska flyktingar som återvänder).
 • “Huset Romanovs blodiga saga”.
 • “Internationella kvinnodagen i Sverige och Danmark“.
 • “Resolution antagen i Holland på 3 socialistiska int. kvinnodagen under kriget”.

Nummer 6A

 • “Brev från Finland” (om politisk utveckling efter revolutionen i Ryssland. Stor optimism).

Nummer 7

 • “Kvinnoarbetet i Tyskland under kriget” (dålig lön, usla förhållanden).
 • “Den svarta kvinnan från Böckingen” (bondekriget 1600-talet. “från en sydtysk partivän”)
 • “Armeniernas lidandeshistoria” (om folkmordet). Armenien

Nummer 8

 • “Clara Zetkin lämnar Die Gleichheit efter 27 års redaktörskap”. Tyskland

Nummer 9

 • “Från England“. “De kvinnliga fackföreningarna i England”.
 • “Den int. socialistiska konferensen” (Anna Lindhagen).
 • Clara Zetkin förbereder en socialistisk kvinnokonferens.
 • Nya europeiska länder presenteras.

Nummer 10

 • “En internationell kvinnokonferens har hållits i Stockholm i samband med 3 Zimmerwaldkonferensen”.
 • “Den ryska soldathustrun i nuet” (Flor Viola). Ryssland

Nummer 11

 • “Partivän Minna Sillanpää” finsk riksdagskvinna på besök i Stockholm Finland
 • “Elanto, kooperativ andelsförening i Finland

1918

Nummer 1

 • “Englands kvinnor ha erhållit sin rösträtt” (över 30 år!). England
 • “Änkepensionering i Amerika”. USA

Nummer 2

 • “Kvinnorna och rösträtten i staten New York”. USA

Nummer 6

 • “Danska kvinnorna i val” Danmark
 • “Hur Amerikas arbetare i beklädnadsindustrin förbättrat sin ställning. Bäst organiserade äro kvinnorna”. USA (Anna Söderberg).
 • Marx 100-årsjubileum.

Nummer 8

 • “Det ungerska rösträttsförslaget åt överklassens kvinnor avslaget”. Ungern

Nummer 9

 • “En fredsaktion av de schweiziska kvinnorna” förbereder fredsupprop. Schweiz
 • “Det lyckliga Danmark” framsteg för kvinnosaken (Anna Lindhagen).

Nummer 10

 • “En lucka i barnalagarna” Jämför Sverige och Danmark (Anna Wicksell). Underhåll till utom äktenskap födda barn, som fadern ska betala.
 • “Engelska bilder” (August Brunius, SvD) om kvinnor som arbetar i ammunitionsfabriker. Storbritannien
 • “Ryska kvinnor i dikt och verklighet”. Forts. 1919:2. Ryssland
 • “Hell dig o Moder” (Indiens nationalsång) uppmärksammar kvinnan i brittiska Indien.

Nummer 11

 • Fred i kriget. “Hur Amerikas arbetare inom beklädnadsindustrin förbättrat sin ställning” (Anna Söderberg) strejken 1910 bland kappskräddarna. USA
 • “En svensk fredsvädjan till Amerikas kvinnor” (om fred i kriget). USA

Nummer 12

 • “Kvinnorna och antislaverirörelsen i Amerika” (Ann Margret Holmgren)
 • “En vädjan till Englands kvinnor” om att ge krigshjälp till Tyskland, från socialdemokratiska kvinnor. Samt hälsingar till tyska och österrikiska kvinnor.

1919

Nummer 1

 • “Ett julbrev från Frankrike” (Alice Jouenne).
 • President Wilsons fredsprogram.
 • “Minna Sillanpää invald i Helsingfors stadsfullmäktige”. Finland
 • Ellen Key “En försvarsrörelse” (1918:12) för “gatubarnen” i storstäderna.

Nummer 2

 • “Till int. socialistiska konferensen” i Schweiz. Socialdemokratiska kvinnors krav: 8-timmars dag, barnarbete, nej till “skyddslagstiftning” för kvinnor.

Nummer 3

 • (Valnummer) Alla kvinnor (23 år) har rösträtt enl riksdagsbeslut 17/12 1918. Stor aktivitet för att välja kvinnor till valsedlarna.
 • “Brev från Köpenhamn” Där är det bättre på alla vis. Signe Vessman, sömmerske- och modisternas fackliga förening. (Nu slå de igenom på BRED FRONT!)

Nummer 5

 • “En belgisk märkeskvinna” (Juliette Carton de Viart) (Marika Stjernstedt) startade barnkolonier under kriget.

Nummer 6

 • “Svenska kvinnors rösträttsseger! Vi stå vid målet!” “En amerikansk skolkvinna” (Ella Flagg Young) USA

Nummer 7

 • “Några kamrater” (engelska kvinnliga suffragetter). Storbritannien
 • “Den finska kvinnan” (Ola Vinberg).
 • Tyska deportationer av franska kvinnor” (under kriget).

Nummer 8

 • “Den int. kvinnokongressen i Zürich” Nr 2, världsomspännande. (Anna Lena Elgström).
 • Ny redaktör (igen): Ruth Gustafson.
 • “Det nyvaknade Indien”. Indien

Nummer 9

 • “Om resolutionerna vid kvinnokongressen i Zürich
 • Genmäle av Anna Lindhagen, att man ej nämnde “skuldfrågan” efter kriget. Berörda militärer skulle ha ställts till ansvar.
 • “En ny barnarbetslag i Amerika” (6-19). USA
 • Clara Zetkin ger ut Die Kommunistin och föreslår ny internationell kvinnokongress. Tyskland

Nummer 10

 • “De danska hembiträdenas organisation”. Danmark
 • “Arbetarnas bildningsarbete i USA“. Scandinavian Socialist Federation of America ber ABF om råd.
 • Internationell kvinnokongress i Washington. Bl.a. National Women’s trade union league of America, med 600.000 medlemmar. Socialdemokratiska kvinnoklubben har ej råd åka, men sänder hälsning.

Nummer 11

 • “Kvinnokongressen bärande idé”, genmäle av Gurli Hertzman-Ericson, genmäle av Anna Lindhagen.

Nummer 12

 • Ellen Key 70 år!
 • “Den dömda stadens döende barn” Om svält och fattigdom i Wien efter kriget. Österrike

1920

Nummer 1

 • “Obligatorisk sjuk- och moderskapsförsäkring”
 • “Finlands socialdemokratiska kvinnoförbund”. Medlemsantalet har efter inbördeskriget minskat med hälften, från 6.343 1917, till 3.500. Finland
 • “En seger för kvinnorna i England” Många valdes in i det första (se ovan) allmänna valen. Storbritannien

Nummer 2

 • “Internationella arbeterskekonferensen i Washington” (Alma Sundquist) bl.a. om 8 tim. arbetsdag (USA, Tjeckien, Sverige) bild på delegaterna bl.a. Raymond Robins och Mary Anderson, USA, Betzy Kjelsberg, Norge, Kerstin Hesselgren, Alma Sundquist, Sverige. Forts. 1920:3.

Nummer 4

 • “Utsträckt rösträtt åt Englands kvinnor”. Rösträttsåldern sänks till 21 år.

“Den internationella kvinnorösträttsalliansens styrelse uppmanar härmed de till alliansen 26 nationella föreningarna att sända delegerade till den 8 int- kongressen som samlas i Genève 2-8 maj 1920. Särskilt inbjudna delegerade väntas från Birma, Indien, Japan, Kina, och holländska Ostindien, Enskilda personer, vilken ras eller trosbekännelse de än tillhöra, som tro på kvinnans-medborgarens rätt att med röstsedeln skydda sina intressen i samhället, inbjudas att vara närvarande. De senaste sju åren ha vi upplevat segrar för kvinnorösträtten i ej mindre än 16 länder. I Belgien, Böhmen, Brittiska Öst-Afrika, Danmark, Holland, Island, Jamaica, Kanada, Polen, Rhodesia, Ryssland, Stor-Britannien och Irland, Sverige, Tyskland, Ungern, Österrike, ha kvinnorna fått rösträtt helt eller delvis och i Amerikas Förenta stater ha Arizona, Arkansas, Michigan, Nevada, Newyork, Oklahoma, Syd-Dakota, och Texas lagts till de stater som givit kvinnorna full rösträtt, den ha nu ratificerats av 22 av de erforderliga 36 staterna. Denna rättvisans triumf är säkerligen ett av världskrigets mest påtagliga och bestående resultat.”

Nummer 5

 • “Obligatorisk fortsättningsskola i England”. Storbritannien
 • “Indiens budskap till Japan” (R Tagore). Indien, Japan
 • “Krigets elände”. Om fattigdom och misär i Tyskland och Österrike.
 • “Engelska sjukan” utbredd.

Nummer 6

 • “Kvinnokongressen i Genève”. Ett tjugotal svenska kvinnor anmälda.
 • “De färgade trupperna i Ruhrdistriktet”. Sveriges socdemokratiska kvinnoförbunds styrelse protesterar mot att Frankrike använder färgade soldater i ockupationen av Ruhrområdet i Tyskland. “Då det för en befolkning av vit ras måste kännas särskilt kränkande att hava sitt land besatt av trupp av färgad ras, vilket ytterligare måste förstärka den förödmjukande känslan av en ockupation, då det vidare vore att förutse att en motbjudande rasblandning kunde uppkomma genbom färgade truppers förläggande i de ockuperade trakterna, och då det dessutom för dessa kan vara en synnerligen ovälkommen tvångsåtgärd att användas i Europa, så uttala vi ett beklagande av att färgade trupper blivit förlagda till Ruhrdistriktet…” Befarar att de tyska kvinnorna i Ruhr ska utnyttjas, på samma sätt som tyska soldater utnyttjade franska kvinnor under kriget. Frankrike, Tyskland
 • “Engelska partikamrater: Ethel Snowden, Margaret Bondfield, Marion Philip.” Storbritannien
 • Bostadsproblemet i England”. Storbritannien

Nummer 7

 • “Kvinnokongressen i Genève avslutad”.
 • “Om Sarojini Naidu”. Kvinnosaksföreträdare från Indien.

Nummer 8

 • “Kathryn Seller. Amerikas första kvinnliga domare”. USA
 • “Krigsbarn i svenska hem”. På hemställan av Internationella fackliga centralen i Amsterdam har LO företagit en insamling för de nödlidande i Österrike.

Nummer 9

 • “Tyska kvinnorna i det offentliga livet”. Kvinnor väljs in i riksdagen och i andra offentliga sammanhang i stora tal. Tyskland
 • “Kvinnornas organisation inom England arbetareparti” Kvinnliga anställda inom Labour party, anställda som organisatörer och agitatorer. Intervju med Marion Philip, av Anna Lindhagen. Storbritannien
 • “Indien och Sverige” (Ada Rosengren). Indien
 • “Resenka” (dikt) gränsstation mellan Lettland och Ryssland. Flyktingar.
 • “En kvinnornas världskongress”. Int. kvinnokongress i Kristiania i september. Sju svenska ombud (ej socialistisk). Forts. 1920:10.

Nummer 11

 • “Kvinnorna och valen i Tysk-Österrike”. Förvånansvärt många kvinnor ha röstat med de konservativa (60 % av dessas röster). Religionen beskylls vara en orsak. Österrike

Nummer 12

 • “Engelskt lagförslag om kvinno- och barnarbete”. Storbritannien
 • “Död av hunger och köld”. Om världskriget av Marika Stjernstedt.
 • “Kvinnorna mot kriget”. Syndikalistiska kvinnoföreningen vid Confédération du Travail (fackförbund). Frankrike