Daily Archives: 09 September 2010


Nya agitationssätt har etablerats i takt med den tekniska utvecklingen. Finns en ny mirakelteknik eller ett nytt spännande medium så måste dessa helt enkelt exploateras politiskt — inte minst i valrörelserna.

Mirakelteknikerna: från bilar till bloggar