Lunchseminarium: “Gemenskap, stolthet och slitna kroppar – så blev arbetslivet på Volvo”


Etnologen Björn Ohlsson, Göteborgs universitet, berättar om sin avhandling “Vi som stannade på Volvo”, som bygger på levnadshistoriska intervjuer med 16 äldre arbetare på Volvo Torslandaverken i Göteborg.

Deras minnen och upplevelser av ett långt arbetsliv ger en bild av arbetets olika betydelser, åldrandets och arbetets påverkan på människan, klasstillhörighetens inverkan samt industriarbetets förändring under de senaste decennierna.

Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.