ABF:s öppna teater


ABF:s öppna teater grundades 1967 utifrån en studiecirkel.


Studiecirkeln finansierades till en början av ABF men 1970 bildades Föreningen ABF:s öppna teater med en vald styrelse. Verksamheten finansierades av bidrag och anslag. Öppna teatern som den kom att kallas senare bedrev teater för barn och vuxna. I föreställningarna vävdes angelägna samhällsfrågor in. Teman som jämställdhet, barns rättigheter, alkoholfrågor och handikappades situation togs upp. Föreningen ansåg sig själva vara “en folkrörelseförankrad teater som i första hand söker sin publik inom Arbetarrörelsens organisationer” (verksamhetsberättelse 1971-1972).

Teaterverksamheten började i blygsam skala men ökade till att 1972 nå sin högsta punkt. Första året spelades 30 föreställningar, åren 1970-1971 spelades 372 föreställningar för 36.325 personer, åren 1972-1973 spelades 878 för 84.200 personer och 1989-1990 spelades återigen blygsamma 135 föreställningar.

Ett återkommande inslag i mitten av 1970-talet var den uppsökande verksamheten KUL-TUR-BUSS. Ett antal skådespelare, musikanter turnerade runt om i Sverige och spelade teater på gator och torg men även särskilda i förbokade lokaler som Folkets hus, vårdhem, skolor m.m. Att föreställningarna var mycket uppskattade visar såväl tidningsklipp, tackkort som de egna rapporterna i efterhand: “Roligast för alla deltagare i aktiviteterna var igenkännandet från sommarens möten med bussen. Känslomässigt skönast för ‘bussfamiljen’ var när folk, från Björnkullahemmet t ex, stormade fram med stora famnen och genast själva satte igång med att klappa händerna och anslå rytmer och glada sånger.” (KUL-TUR-BUSS hösten 1975).

Elisaveta “Elisaveta” Oxenstierna (1922-1992) var en av grundarna och en eldsjäl. Materialet uppvisar en kreativ person med förmåga att entusiasmera kollegor och publik. Samtidigt tycks hon ha varit mån om att dokumentera den egna verksamheten. Således prenumererade föreningen på pressurklipp under många år. Man fotograferade sina föreställningar, gjorde ljudinspelningar och spred information om verksamheten med otaliga broschyrer och affischer. Ytterligare personer som nämns återkommande är Karl-Erik Rassing, Sandro Key-Åberg, Björn Runeborg, Anna-Lena Wästberg.

Materialet består mestadels av styrelsehandlingar, manuskript till pjäser, melodier, dikter, informationsmaterial samt pressklipp.

Arkivet är tillgängligt i sin helhet.