Hjalmar Brantings majtal 1890-1924


Vykort. Foto: inga uppgifter. (Ur Vykortsamlingen, 4001:231)

Vykort, ur Vykortsamlingen (4001:231).

Hjalmar Branting höll totalt 37 majtal åren 1890-1924 (dock ej 1919 eller 1922). Här publiceras talen, avskrivna, som pdf-filer.

Denna publicering sker på dagen 150 år efter Hjalmar Brantings (1860-1925) födelse.

Majtalens text har uteslutande hämtats ur pressen. Det innebär att det rör sig om protokollerade, delvis säkert stenograferade texter, men också i form av referat.

Som komplettering ingår även Brantings bidrag ur Social-Demokratens majnummer och andra majtidskrifter, även enstaka av hans ledare som direkt berör första maj.

Varje majtal introduceras med en kort inledning.

Mer om denna publicering:


1890, Stockholm (pdf, 69 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Resolution, Majminne.
 • Ämne: Normalarbetsdagens betydelse för utvecklingen.

1891, Stockholm (1 maj) och Norberg (3 maj) (pdf, 85 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal 1 maj, Resolution, Majtal 3 maj (ur två olika tidningar), Brantings nyhetstelegram om mötet i Norberg, Brantings artikel om mötet i Norberg.
 • Ämnen: 8-timmarsdag och allmän rösträtt.

1892, Stockholm (pdf, 65 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel, Artikel.
 • Ämnen: Arbetareklassens framryckning, Första maj-program, Text till mitt porträtt.

1893, Stockholm (pdf, 79 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel, Majhälsning till utlandet, Ur Brantings rapport till Socialistinternationalens kongress i Zürich.
 • Ämnen: Första majs internationella betydelse, För tidigt väckt?

1894, Stockholm (pdf, 82 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel.
 • Ämnen: 8-timmarsdagen som arbetarefordran, Första maj-tankar.

1895, Stockholm (pdf, 113 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel, Artikel.
 • Ämnen: Första maj, Förkämpar för normalarbetsdagen, Ur “Internationalens” inledande manifest.

1896, Stockholm (pdf, 67 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Sammanfattande referat av majtalet.
 • Ämne: Ställningen för dagen.

1897, Stockholm (pdf, 65 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Ledare, .
 • Ämnen: Folket står utanför, Två nej.

1898, Eskilstuna (pdf, 84 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Notis om majtalet, Artikel.
 • Ämne: Arbetarklassens människorätt.

1899, Stockholm (pdf, 76 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel, Majhälsning till utlandet.
 • Ämnen: Samhällsfrid och försoning, Nationernas enhet i mångfald.

1900, Helsingborg (pdf, 86 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtalet (ur olika tidningar), Sammanfattande referat av majtalet (ur olika tidningar), Artikel, Ur Brantings rapport till Socialistinternationalens kongress i Paris.
 • Ämnen: Rösträtt och värnplikt. Kätterska strötankar af Hjalmar Branting.

1901, Stockholm (pdf, 87 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Resolution, Artikel.
 • Ämnen: Svenska folkets försvarsfråga, Situationen.

1902, Stockholm (pdf, 76 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel.
 • Ämnen: Rösträttssituationen [så enligt tidningsreferatet, enligt programmet: Rösträttsagitationen]; Rösträttens första maj.

1903, Södertälje (pdf, 85 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Nyhetstelegram om majtalet, Artikel.
 • Ämne: Uppträdena i Gefle.

1904, Stockholm (pdf, 57 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Ur Brantings rapport till Socialistinternationalens kongress i Amsterdam.
 • Ämnen: Rösträtt och författningsrevision.

1905, Gävle (pdf, 83 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Nyhetstelegram om majdemonstrationen, Artikel.
 • Ämnen: April-betraktelser 1905.

1906, Stockholm (pdf, 81 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel, Artikel, Rapport om 8-timmarsdagen till Socialistinternationalen.
 • Ämnen: Första kammaren inför afgörandet, Bland första-maj-talarna, Tre uttolkare.

1907, Stockholm (pdf, 59 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal.
 • Ämne: En ny statsförfattning.

1908, Nyköping (pdf, 71 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Nyhetstelegram om majtalet.

1909, Stockholm (pdf, 88 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Ledare, Interpellation i Andra kammaren 1 maj.
 • Ämnen: Arbetarepolitik, Herr Lindmans hjälptrupper.

1910, Sandviken (pdf, 68 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Nyhetstelegram, Resolution.

1911, Katrineholm och Malmö (pdf, 85 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Notis om mötet i Katrineholm 30 april, Hjalmar Branting till Anna Branting från Katrineholm, Majtalet i Malmö 1 maj, Nyhetstelegram om mötet i Malmö, Ledare.
 • Ämne: Lagstadgad åtta-timmars-dag.

1912, Stockholm (pdf, 88 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel, Ur majdikt av August Strindberg som Branting läste upp.
 • Ämnen: På väg till demokratin, Lagstadgad minimilön ett socialistiskt genombrott.

1913, Stockholm (pdf, 69 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Resolution.
 • Ämnen: Vår-arbete.

1914, Kristiania (Oslo) (pdf, 83 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Sammanfattande referat av majtalet, Majminne, Majminne.

1915, Stockholm (pdf, 76 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Resolution.
 • Ämnen: Det sista kriget.

1916, Malmö (pdf, 94 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtalet (ur två olika tidningar), Sammanfattande referat av majtalet, Ledare.
 • Ämnen: Mot krig – för fred [?], Nya militäranspråk.

1917, Stockholm, Tidaholm och Falköping (pdf, 150 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtalet i Stockholm 1 maj, Ur reportage om demonstrationståget 1 maj, Majminne, Majminne, Majtalet i Tidaholm 6 maj, Majtalet i Falköping 6 maj (ur två olika tidningar), Nyhetstelegram om majmötena i Tidaholm och Falköping 6 maj, Resolution, Ur ytttrande om majdemonstrationen i Andra kammaren
  28 april, Ledare före majdemonstrationen, Ledare efter majdemonstrationen.
 • Ämnen: Vågen stiger, En lugn 1 maj!, Första maj.

1918, Västerås (pdf, 57 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Sammanfattande referat av majtalet.

1919, utomlands (pdf, 81 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Branting om majdemonstrationen i Paris, Internationalens manifest till 1 maj.

1920, Stockholm (pdf, 59 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Majminne.
 • Ämne: Första maj.

1921, Malmö (pdf, 81 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Sammanfattande referat av majtalet.
 • Ämne: Världssituationen [förmodligen, enligt rubriken över Brantings tal: Världssituationen. Den internationella reaktionens frammarsch].

1922, utomlands (pdf, 26 kB)

 • Dokumentet innehåller: [Kort text angående Brantings frånvaro.]

1923, Stockholm (pdf, 64 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal.
 • Ämne: Första maj.

1924, Stockholm (pdf, 87 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Majtal, Artikel, Resolution.
 • Ämne: Första maj.

1925, efter Brantings död (pdf, 83 kB)

 • Dokumentet innehåller: Inledning, Ur artikel om majdemonstrationen, Hyllning vid Brantings grav, Rickard Lindström: “Hjalmar Branting och Första Maj. En överblick”.

Mer Hjalmar Branting hos oss

Mer Hjalmar Branting på annat håll

Se även