Seminarium: Klimaträttvisa och fackföreningarnas roll i den globala kampen


Seminariet arrangeras av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Kommunal, Livs och LO och är öppet för alla intresserade.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm

I. Utblick och överblick

  • 9.00 Seminariet öppnas av Anna Hedborg, ordförande i ARAB:s forskningsråd
  • 9.05- 9.30 Klimatfrågan som facklig fråga? En historisk överblick och internationell utblick – Sven Nyberg (LO)
  • 9.30- 9.50 Aktuell forskningen om fackföreningsrörelsen och klimatfrågan – Sofia Berglund (Kommunal)

II. En praktisk fråga för facket?

  • 10.00-10.10 Inledning – Lars Ekdahl (Södertörns högskola)
  • 10.10-10.45 Att bygga ett samhälle i trä – Yngve Daoson och Niklas Svensson (GS)
  • 10.45-11.10 TCO:s arbete med miljömärkningen av bildskärmar – Per-Erik Boivie (tidigare TCO)
  • 11.10-11.35 Kaffe med macka
  • 11.35-12.00 Vad kan och behöver göras? – Sofia Berglund (Kommunal)

III. Paneldebatt om fackets framtida roll i klimatfrågan

  • 12.00 – 13.00 Wanja Lundby Wedin (LO), Anders Ferbe (IFMetall), Clas Linder (Transport), Anders Bergström (Kommunal), Hans-Olof Nilsson (Livs), samtalsledare Anna Hedborg

I samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap (AKS).