Boktips mars 2011


Denise F. Blum: Cuban youth and revolutionary values : educating the new socialist citizen. 274 s.

En på många sätt unik studie över det kubanska utbildningssystemet och kubanska ungdomar studievanor. Denise Blum har gjort en närstudie av Fidel Castros utbildningsprogram, som i vid mening syftar till att utbilda det kubanska folket till samhällsmedborgare. Ämnet för hennes studie är hur en socialistisk ideologi, conciencia (läs=medvetande), lärs ut och hur ungdomarna skapar sig en mening av det.

Fia Sundevall: Det sista manliga yrkesmonopolet – genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989, 265 s.

Frågan om jämställdhet och medborgerliga skyldigheter såsom värnplikten undersöks av Fia Sundevall i denna avhandling om det sista manliga yrkesmonopolet. Militärtjänstgöringen sätter frågan om jämställdhet på sin spets. Vi har i Sverige länge haft en värnpliktslag som hindrat kvinnor från att skaffa sig den utbildning som krävs för att arbeta på lika villkor med män inom det militära. Först under sena 80-talet fick kvinnor samma rättigheter som männen att utöva militärt arbete.

Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson river, 279 s.

Som årsbok för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 2011, har Gösta Larssons roman Ships in the river för första gången nu utgivits på svenska. Gösta Larsson är något så anmärkningsvärt som en utvandrad svensk arbetarförfattare, som skrev större delen av sin utgivning på engelska. Denna bok handlar om stuveriarbetarna i New Yorks hamn under 1930-talet, åskådliggjord genom en kärlekshistoria mellan två invandare. Läs även Dan Jönssons recension i DN 2011-02-14.

Elena Poniatowska: Las soldaderas – women of the Mexican revolution, 93 s.

Elena Poniatowska är en av Mexicos mest framstående journalister och författare och har i flera verk ägnat sig åt bland annat kvinnors och de fattigas villkor. I det här verket lyfter hon med hjälp av otaliga fotografier fram de kvinnliga soldaterna under den mexikanska revolutionen 1910-1920. Dessa kvinnor kom många gånger att värderas sämre än hästar, ändå var det dessa kvinnor som enligt Poniatowska möjliggjorde revolutionen. Poniatowska berättar både om de allra mest utsatta kvinnorna, som våldtagna eller bortförda, tvingades att bli soldaderas, men även om de kvinnor som förklädda till män frivilligt valde soldatlivet.

Red activists and black freedom : James and Esther Jackson and the long civil rights revolution / edited by David Levering Lewis, Michael H. Nash, Daniel J. Leab… 113 s.

Den amerikanska medborgarrättsrörelsen har många gånger ensidigt kommit att förknippas med 40- och 50-talets USA. Medborgarrättsrörelsen var däremot inte en samlad organisation, utan ett samlingsbegrepp och en kamp om medborgerliga rättigheter som hade pågått under en längre tid och med flera olika aktörer. Syftet med denna bok är att flytta fokus till det bortglömda samröret mellan medborgarrättsrörelsen och vänsterrörelserna och fackföreningarna och den aktivitet som tog plats under specifikt 1930-talet. James och Esther Jackson ses i den belysningen som två förgrundsgestalter. Värt att nämna är att James Jackson senare kom, genom Gunnar Myrdal, att bli knuten till projektet the American Dilemma.

Milkman, Ruth: L.A. story : immigrant workers and the future of the U.S. Labor Movement, 244 s.

De sista hundra åren av amerikansk arbetarrörelse har inneburit en stadig minskning av medlemsantal och inflytande i arbetsrättsliga frågor. Los Angeles är USA:s andra största stad med en stora andel latinamerikanska arbetare. Få är anslutna fackligt, men desto fler arbetar under osäkra arbetsförhållanden. Ruth Milkman vill med sin bok visa att den allmänna trenden för arbetarrörelsen visst går att vända, genom att uppmärksamma just den stridbara latinamerikanska befolkningen i Los Angeles. I Milkmans ögon är Los Angeles en framtidsstad med stor potential, och inte det arbetsrättsliga fiasko som den länge beskrivits som.

Stahre, Ulf: Reclaim the streets : om gatufester, vägmotstånd och rätten till staden, 232 s.

2003 gick Reclaim the city av stapeln i Stockholm, en svensk avknoppning av den brittiska reclaim the street-rörelsen. Ulf Stahre lyfter fram det faktum att den svenska gatufesten var en del av en internationell rörelse och rymde en stark socioekologisk kritik. De politiska budskapen glömdes däremot bort i det allmänna tumultet som kom att handla om helt andra frågor. Denna bok är nummer fyra i en serie böcker av Stahre som alla handlar om sociala och alternativa rörelser i ett globalt perspektiv. Tidigare har han även gett ut “Den alternativa staden”(1999), “Den gröna staden” (2004) och “Den globala staden” (2007).