Utställning: Arbetare i rörelse


Flyktingar och migranter – solidaritet och konkurrens

Utställning från den 17 maj 2011

Från stillfilmen Uusi työ - uusi maa [Nytt jobb - nytt land]. Metalls arkiv. Foto: Mogens Christian Didrichsen.

Från stillfilmen Uusi työ – uusi maa (= Nytt jobb – nytt land), i Svenska Metallindustriarbetareförbundets arkiv. Foto: Mogens Christian Didrichsen.

Se även:

Historien om utlandsfödda arbetare i Sverige beskrivs i vanliga fall som en tvådelad historia. Under andra världskriget beskrivs den som i första hand en flyktinginvandring, det vill säga personer som på grund av sin politiska tillhörighet i arbetarrörelsen blev förföljda i sina hemländer och flyttade under kortare eller längre perioder till Sverige.

Efter 1945 beskrivs denna historia i termer av arbetsmigrationen, det vill säga arbetare som kom till Sverige för att kunna försörja sig och sina familjer. Men Sverige fortsatte också vara ett viktigt exilland för exempelvis grekiska och chilenska flyktingar.

Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks samlingar är bland annat präglade av denna migrations- och flyktingshistoria. Internationalism och solidaritet är betydelsefulla värderingar från första början för arbetarrörelsen som internationell rörelse. Solidaritetsyttringar finns i kongressprotokoll och tidskrifter. Men också migrationen till Sverige i sig har präglat bestånd i arkiv och bibliotek i form av personarkiv, föreningar samt i fackliga och politiska arkiv där migrationen diskuteras.

I utställningen presenterar vi några exempel från vårt bestånd som ska peka på arbetarrörelsens olika förhållningssätt gentemot migrationen till Sverige under 1900-talet.

 • Lâle Svensson illustrerar arbetarrörelsens hjälpverksamhet för fascismens och antisemitismens offer under andra världskriget.
 • Hans Larsson visar exempel från arbetsmigrationen efter 1945.
 • Mats Myrstener har gjort en djupdykning i textilarbetarnas fackliga tidskrifter för att belysa relationen mellan flyktingmottagandet och arbetsmigration å ena sidan och konsekvenserna av textilindustrins globalisering under andra halva av 1900- talet å andra sidan.
 • Jenny Edlund har sammanställt ett antal klipp ur ARAB:s omfattande ljudarkiv med svenska politiker som talar om migration och arbetsmarknad i Sverige. Exemplen illustrerar också hur begreppsanvändningen har förändrats över tid och utgör därför en viktig källa till denna historia.
 • Lars Gogman presenterar några exempel ur ARAB:s stora bildsamlingar. Bildmaterialet är också en illustration för en annan aspekt av arbetarrörelsens relation till migranterna, det finns få bilder på migranter i arkivet fram till 1970- och 1980- talen eftersom de endast i liten utsträckning var representerade bland de förtroendevalda.

Det är inte alltid en solskenshistoria som materialet om relationen mellan den svenska arbetarrörelsen och migranterna berättar. Vårt syfte är inte heller att ge en heltäckande bild, snarare vill vi uppmärksamma temat och den befintliga forskningen inom ämnet. Tillsammans med en rad föreläsningar om forskning inom området hoppas vi att utställningen kan bidra till att påminna om denna brokiga historia och om de ursprungliga problemen som politisk förföljelse, svårigheter att försörja sig själv och familjen, en ökad efterfrågan efter arbetskraft och förändringen av den svenska arbetsmarknaden genom nya vågor av globalisering efter 1945.

Stockholm, maj 2011.


Specialnummer av vår tidskrift Arbetarhistoria

Klicka dig vidare för att läsa mer på tidskriftens egen webbplats (öppnas i nya fönster).
Lägre priser
medan utställningen pågår. Köp på plats hos oss eller beställ via webben.

Nr 46
Tema: Arbetarrörelsen och invandringen
Nr 82
Tema: Invandrarna i arbetarrörelsen
Nr 118-119
Tema: Flyktingar och Folkhemmet
Nr 121
Tema: Arbetskrafts-invandring
Nr 133
Tema: Desertörer från Portugal, Hemlig resa till Polen
Nr 134-135
Tema: Antipodes: Sverige och Chile
Slutsåld.
Finns att läsa hos oss.
15 kr.
Lågt pris tills lagret tar slut.
100 kr.
Tillfälligt specialpris.
50 kr.
Tillfälligt specialpris.
50 kr.
Tillfälligt specialpris.
100 kr.
Tillfälligt specialpris.

Du hittar mer i ämnet i vår bibliotekskatalog

Sök på följande ämnesord:

 • Arbetskraftsinvandring
 • Exilpress
 • Exiltidskrifter
 • Flyktingar
 • Invandrare
 • Invandrarkvinnor
 • Migration