Rudolf Meidner-priset 2011 tilldelas Sofie Tornhill


RUDOLF MEIDNER-PRISET 2011
för forskning i fackföreningsrörelsens historia
tilldelas SOFIE TORNHILL

Foto: Levi Batista Gonçalves

Foto: Levi Batista Gonçalves

Sofie Tornhill är statsvetare vid Freie Universität Berlin. Hon disputerade 2010 vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, med avhandlingen Capital Visions: The Politics of Transnational Production in Nicaragua (Stockholm studies in politics, 2010, 239 sidor). Sofie Tornhills avhandling är ett imponerande och inspirerande arbete om de motstridiga konsekvenserna av globalisering för såväl politiker som arbetarna på verkstadsgolvet. Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till forskningen om global arbetarhistoria och om kvinnors och mäns plats i den internationella arbetsdelningen. Den reser frågor av strategiskt intresse för den globala fackliga rörelsen.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg.

Stockholm den 14 oktober 2011

Närmare information genom

  • Ulf Jönson, ulf.jonson(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 10 eller
  • Silke Neunsinger, silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 27.

Mer information om avhandlingen