Rudolf Meidner-seminarium 2011 − Utmaningar och möjligheter för en global arbetarrörelse


Välkommen till ett samtal mellan årets Meidner-pristagare, statsvetaren Sofie Tornhill och ekonomhistorikern Paulina de los Reyes om relationen mellan klass och kön i den globala ekonomin

Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på förfriskningar efteråt. Seminariet äger rum torsdagen den 17 november kl. 16:00 på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm

Årets Rudolf Meidner-pristagare är Sofie Tornhill statsvetare vid Freie Universität Berlin. Hon disputerade 2010 vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, med avhandlingen Capital Visions: The Politics of Transnational Production in Nicaragua (Stockholm studies in politics, 2010, 239 sidor).

Motiveringen för priset lyder:

Sofie Tornhills avhandling är ett imponerande och inspirerande arbete om de motstridiga konsekvenserna av globalisering för såväl politiker som arbetarna på verkstadsgolvet. Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till forskningen om global arbetarhistoria och om kvinnors och mäns plats i den internationella arbetsdelningen. Den reser frågor av strategiskt intresse för den globala fackliga rörelsen.

Frågor besvaras av Silke Neunsinger

  • silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se