Gabriel Kuhn: Bra förutsättningar på ARAB


Gabriel Kuhn, oberoende skribent och översättare, bosatt i Stockholm.

Gabriel Kuhn. Foto: Johan Apel Röstlund

Gabriel Kuhn. Foto: Johan Apel Röstlund

Du har din bakgrund i Österrike och en rad andra länder. Vad förde dig till Sverige?

— Rent personliga skäl. Jag har rest mycket och hade ingen fast bostad på över tio år. För länge sedan träffade jag en Stockholmare i Indien och år 2007 bestämde jag mig för att flytta hit så vi kunde bo tillsammans. Det var ett bra beslut, jag trivs.

Du är en flitig bibliotekslåntagare hos oss. Vilka ämnesområden är det som intresserar dig?

— Det finns massor med material i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek jag är intresserad av, men jag lånar mest material som är kopplat till mitt arbete, d v s anarkistisk och marxistisk historia och teori.

Vilken nytta har du haft av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i din forskning och i ditt arbete?

— Otroligt stor nytta. Ett fokus i mitt arbete under de senaste åren har varit socialismens historia i Tyskland och det är verkligen imponerade hur mycket material det finns hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Jag trodde aldrig att jag skulle ha så bra förutsättningar för att arbeta i Stockholm innan jag flyttade hit. Till största delen är det tack vare Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och det inkluderar både samlingen och den hjälpsamma och kunniga personalen. Förutsättningarna här är till och med bättre än i många tyska städer då det också finns de viktigaste engelska publikationerna – och svenska publikationer förstås – något som man inte kan ta för givet i de tysktalande länderna.

Jag vill också understryka att inrättningar som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är enormt viktiga för oberoende forskning. Med all respekt för forskningen som bedrivas inom akademin, så tycker jag att det är viktigt med oberoende forskning, inte minst av politiska skäl. En sådan forskning är dock nästan omöjlig utan ställen som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.