Lunchseminarium: Det uthyrda arbetet i historiskt perspektiv


  • Temavecka om bemanningsbranschen 24-27 april 2012

Seminarium med Jonas Söderqvist.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Gratis inträde.

Från Adress-contoiret till Academic Work, en översiktlig genomgång av det uthyrda arbetets historia i Sverige. Med utgångspunkt i det svenska lagstiftningsarbetet berättar filmaren Jonas Söderqvist om hur press och riksdagsdebatter styrs av olika ideologiska argument och skillnader i synsätt på det uthyrda arbetets plats på arbetsmarknaden.

Lyssna på seminariet i efterhand (uppdaterat 2012-05-21) :