Lunchseminarium: Du sköna nya stad – Maria Sandels och Martin Kochs Stockholm


Seminarium med Alexandra Borg.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Gratis inträde.

Storstadslitteraturen har tidigare varit mer eller mindre förbisedd i forskningen. Studier finns av borgerliga, manliga flanörförfattares bidrag, men få har noterat att formen sträcker sig tvärs över genregränserna. Föredraget tar avstamp i två pionjärförfattarskap i svensk arbetarlitteratur, Maria Sandels och Martin Kochs. Fokus ligger på den betydelse rummet och staden tillskrivs i deras texter.

Se även

Lyssna på seminariet i efterhand (uppdaterat 2012-05-29) :