Lunchseminarium: Litteraturen och bemanningsföretagen


  • Temavecka om bemanningsbranschen 24-27 april 2012

Seminarium med Magnus Nilsson.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Gratis inträde.

I början av 1980-talet klädde Günter Wallraff ut sig till den turkiske gästarbetaren Ali och tog jobb på ett bemanningsföretag som försåg stora industriarbetsplatser i Ruhr-området med arbetskraft. När han 1985 redovisade sina erfarenheter i boken Längst därnere ledde detta till en intensiv kritisk debatt om bemanningsföretagens roll på arbetsmarknaden. 2009 gav Kristian Lundberg ut boken Yarden, i vilken han skildrar ett år som bemanningsföretagsarbetare. I sitt föredrag kommer Magnus Nilsson, litteraturvetare vid Malmö högskola, att jämföra Lundbergs och Wallraffs skildringar av fenomenet bemanningsföretag och diskutera deras olika sätt att använda litteraturen politiskt.

Lyssna på seminariet i efterhand (uppdaterat 2012-05-14) :