Lunchseminarium: Otrygga anställningar i ett historiskt och internationellt perspektiv


  • Temavecka om bemanningsbranschen 24-27 april 2012

Seminarium med Anette Thörnqvist.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Gratis inträde.

Anette Thörnqvist, ekonomhistoriker från Uppsala universitet, presenterar antologin Precarious Employment in Perspective: Old and New Challenges to Working Conditions in Sweden. Den behandlar olika former av otrygga arbeten och anställningsförhållanden inom olika branscher i ett historiskt och internationellt perspektiv. Utnyttjandet av utländsk arbetskraft genom falskt egenföretagande inom byggbranschen, arbetsvillkoren i privata hem, tele-nursing och obekväma arbetstider inom handeln är några exempel på innehållet. Boken tar också upp strukturell diskriminering som en aspekt av otrygga anställningar samt andra faktorer som påverkar utvecklingen, såsom fackets problem och utmaningar i en internationaliserad arbetsmarknad, samt förändringar i arbetsmarknads- och välfärdspolitiken från welfare till workfare.