“Jav” – rysk imaginistisk diktsamling från 1919


Raritet ur vårt bibliotek: Javj : stichi (1919).

Javj : stichi (1919)

Professor Bengt Jangfeldt, Majakovskijexpert, skickade oss ett mail apropos diktsamlingen:

Jav´ är en rätt känd poesikalender. Ordet är svåröversatt (åtminstone om man vill vara poetisk) och betyder “verklighet”, “realitet” eller “vaket tillstånd”. (Förr i tiden markerade man ofta så kallat mjukt tecken med “j”, numera brukar man utlämna det eller markera det med apostrof. Det innebär att föregående konsonant skall uttalas mjukt.)

Underrubriken Stichi betyder Dikter.

Författarna är alla mycket kända. De flesta tillhörde de s.k. imaginisterna, en grupp ledd av Sergej Jesenin: Rurik Ivnjev, Anatolij Mariengof och Vadim Sjersjenivitj. Men här finns också andra framstående poeter som Andrej Belyj, Vasilij Kamenskij, Boris Pasternak.

Att kalendern är tryckt på så trähaltigt papper kan vara ett resultat av papperskrisen under inbördeskriget men kan också vara en estetisk markering. Tyvärr har jag inte lyckats få fram upplagan, som kanske inte heller är känd. Den bör hur som helst inte har varit särskilt stor, kanske 500.

Omslaget är efter en teckning av den kände konstnären Aristarch Lentulov (som också gjort omslag till andra poesikalendrar).