Robert Nyberg möter Ivar Starkenberg


Från och med vår återinvigning den 10:e november  har vi äran och nöjet att få ställa ut två samtidssatiriker; Robert Nyberg och Ivar Starkenberg. Utställningen “Robert Nyberg möter Ivar Starkenberg”, kan ni läsa om nedan.

Utställningarna finns att beskåda i de offentliga utrymmena i våra nya lokaler i Flemingsberg. Dels i läsesalen, dels i vår ljusgård där en stor del av biblioteket står placerat, samt i forskarkorridorerna. Ingen förbokning krävs.

Att driva med överheten  – Nyberg möter Starkenberg

I denna utställning möter den nutida satirtecknaren Robert Nybergs bilder en tidigare generations drift med maktfullkomlig överhet. I samspråk mellan Ivar Starkenbergs och Robert Nybergs teckningar sätts historiens utveckling i blixtbelysning.

Robert Nyberg. Foto: Lena Nyberg

Robert Nyberg. Foto: Lena Nyberg

Ivar Starkenberg föddes på Södermalm år 1886, tre år innan bildandet av Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Han skulle komma att leva ett liv som präglades av arbetarrörelsens utveckling. Vid partisplittringen 1917 gick han med vänstern, men återvände liksom många andra till socialdemokratin några år senare.

Sina radikala drifter med överheten gick fortsatt som en röd tråd genom hans satir. Starkenberg medverkade sedermera i Ture Nermans antifascistiska tidskrift ”Trots allt!”, där hans karikatyrer av Hitler, Mussolini och Franco exponerade fascismens barbari.

Sjuttio år efter att Starkenberg tog sina första steg föddes Robert Nyberg, vars teckningar med tiden blivit ett självklart inslag i den radikala och fackliga pressen. Med en omisskännlig teckningsstil och bara några få ord avslöjas maktmissbruk och missförhållanden. Genom Nybergs pennstreck framträder samhällets klasslinjer i skarpa kontraster. Medan Starkenberg rör sig på makronivån, är Nyberg djupt förankrad i det vardagliga. En av inspirationskällorna är en tecknare i Starkenbergs generation – danske Storm P, som i sina humorbilder ofta spelade på krockar mellan samhällets översta och understa skikt.

Trots skillnaderna bär Nyberg och Starkenbergs alster ett gemensamt drag: ställningstagandet för de maktlösa, protesten mot de maktfullkomliga.
Robert Nybergs senaste bok, ”Guldfeber”, gavs nyligen ut på Karneval förlag.

Om Robert Nyberg

Robert Nyberg föddes 1956 i Danderyd och är sedan tolvårsåldern boende i Farsta. Under några år arbetade han som byggnadssnickare. Han gick ut konstlinjen på Birkagårdens folkhögskola 1983 och var då frivilligarbetare på Folket i Bild Kulturfronts redaktion. Robert medverkade även med bilder i varje nummer av tidningen under ett antal år.

Ett av många verk från Robert Nybergs utställning Av: Robert Nyberg

Löneutrymmet, Av: Robert Nyberg

Vid mitten av 80-talet började han teckna regelbundet i Metallarbetaren och så småningom också i Kamratposten. Han gjorde gästserien en månad åt Dagens Nyheter 1987, där han senare också tecknade för sportbilagan och ekonomisidorna. Robert inledde 1990 ett samarbete med författaren Johan Althoff vilket bland annat resulterade i bilderboken Betong-Olsson och senare i en hel rad böcker om språk och tänkande.

Robert har ofta gjort bilder till brodern Mikael Nybergs texter i diverse stora och små tidningar, till exempel på Aftonbladets kultursida och i Clarté.
Sedan 1993 har han tecknat för fackförbundet Kommunal vilket inneburit ett stort genomslag. Bilderna i runt format har visats i annonser och på stortavlor framförallt i Stockholms T-bana. Flera miljoner vykort har delats ut.

Robert Nyberg är medlem i föreningen Svenska Tecknare, styrelseledamot under några år på 90-talet. Är nu aktiv i Folket i Bild igen och har bland annat varit med och startat satirarkivet.se, samlingsplatsen för satir i bild på nätet.

Robert Nybergs bilder kan man idag hitta i bland annat tidningen Publikt, Dagens Arbete, Folket i Bild, Kritiska EU-fakta, Miljömagasinet, Transportarbetaren, Här & Nu och på Aftonbladets ledarsida. Sedan 2001 arbetar han tillsammans med hustrun Lena Nyberg med idéproduktion och med framställning av tryckoriginal och utställningar.

Robert Nyberg ställer ut på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek en bit in på 2013.

Ivar Starkenberg

Ivar Starkenberg. Porträttet finns i Riksarkivets samlingar och är tagen cirka 1940 av en okänd fotograf.

Om Ivar Starkenberg

Carl Ivar Starkenberg var satirtecknare och journalist i Stockholm. Han levde mellan 1886-1947. Som tecknare och konstnär var han autodidakt. Han började 1913 att medverka med satiriska teckningar i arbetarrörelsens press.
Han redigerade 1912-1922 tillsammans med Erik Lindorm den satiriska tidskriften Naggen och även den kommunistiska Röda rappet 1920-1926. Under 1920- och 1930-talet skapade han ett flertal affischer för socialdemokraterna.

Från 1928 var han fast medarbetare i Social-Demokraten och Morgon-Tidningen. För Konsumentbladet, som senare döptes om till Vi, ritade Starkenberg serien Rotbom från 1924, som även utgavs i albumform åren 1928-1934). Han gav även ut andra album och en diktsamling.

Illustration: Ivar Starkenberg

Bild: Ivar Starkenberg. Från den aktuella utställningen.

Starkenbergs efterlämnade arkiv med teckningar och illustrationer finns förvarade i 26 volymer hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Se ett urval av några av hans bilder på Satirarkivet.