Jenny forskar om arbetarrörelsens motstrategier mot polis och militär


Jenny Langkjaer, arbetar för tillfället med ett forskningsprojekt förlagt till ARAB.

Jenny Langkjaer, Foto: Catalina Benavente

Jenny Langkjaer, Foto: Catalina Benavente

Mitt projekt handlar om arbetarrörelsens motstrategier mot polis och militär, ca 1880-1925. Under Sveriges demokratiseringsperiod var framför allt polisen, men också militären, några av makthavarnas främsta vapen mot arbetarrörelsens krav på förändring. Jag har tidigare skrivit en avhandling just om hur polisen hanterade arbetarrörelsen. Nu har jag vänt på saken för att se vilka strategier arbetarrörelsen använde sig av för att stå emot myndigheternas åtgärder.

Vilken nytta har du haft av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i din forskning och i ditt arbete?

I arkivet kan jag få en bild av om och hur man från arbetarrörelsens sida resonerade om olika strategier, och hur dessa strategier i så fall såg ut.

Kan du dela med dig av något särskilt spännande du hittat under dina studier?

Jag har läst många protokoll och ekonomiska rapporter från bland annat olika socialdemokratiska ungdomsklubbar. Det är verkligen kul att se hur engagerade dessa unga människor var för att förändra samhället. Det roligaste har varit att se hur de planerade sina fester och utflykter, till exempel vad som åts och dracks och att de anlitade orkestrar och arrangerade olika lekar.