Samtal: Willy Brandt 100 år


Willy Brandt 100 år – Tyskland, Norge, Sverige, Tyskland

Samtal om Willy Brand, idé, politik och arv med Einhard Lorenz, Klaus Misgeld m.fl.
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm