Seminarium: Den sänkta löneandelen


Den sänkta löneandelen – orsaker, konsekvenser och handlingsalternativ
Diskussion om löntagarnas sänkta andel av nationalinkomsten.

Arrangörer: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas kulturhistoriska förening och ABF
Föreläsare: Ingemar Lindberg och Roland Spånt
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm