Seminarium: Ta plats : vålds och ickevåldsstrategier i det offentliga rummet från 1800-talet till våra dagar


Välkomna till en workshop om vålds- och ickevåldsstrategier i det offentliga rummet, från 1800-talet till idag. Folksamlingar, upplopp, och demonstrationer på offentliga platser har sedan århundraden tillbaka varit ett givet sätt att förmedla åsikter.

På både våldsamma och fredliga sätt har människor tagit plats, för att förändra samhället. Till exempel gjorde arbetarrörelsen under demokratins genombrottstid anspråk på det offentliga rummet genom att använda sig av både våld och ickevåld. Detsamma gjorde ANC, som i sin kamp mot apartheid i Sydafrika prövade flera olika strategier baserade på såväl våld som ickevåld. Samtidigt hade Medborgarrättsrörelsen i USA enbart ickevåld som grund för sitt motstånd. Under de senaste åren har det också inom den arabiska våren och Occupy-rörelsen använts ickevåldsstrategier i det offentliga rummet för att föra fram krav på förändring.

Fotografi från Fotosamlingen, Fotograf: okänd

Fotografi från Fotosamlingen, Fotograf: okänd

Tidigare forskning om opposition på offentlig plats i Sverige har pekat på en kontinuerligt fredlig utveckling sedan arbetarrörelsens dagar. Senare tids forskning har dock börjat ifrågasätta denna homogena bild. Hur våld och ickevåld har använts för att driva igenom förändringar i Sverige behöver diskuteras vidare. Spänningen mellan våld och ickevåld är ett fenomen som behöver ses i ett vidare perspektiv än vad som hittills har gjorts. Att göra jämförelser både mellan olika perioder och mellan olika samhällen är av högsta vikt för att bättre förstå hur vålds- och ickevåldsstrategier fungerar och används.

Workshopens fokus är de vålds- och ickevåldstrategier som sociala rörelser använder sig av för att ta plats i det offentliga rummet. Dessa strategier kan betraktas på flera sätt, exempelvis som en regelrätt strid mot överheten eller som ett skådespel där olika aktörer har givna roller, inklusive åskådare och överhetens representanter. Hur samspelet mellan olika aktörer har sett ut är därför också centralt.

Varmt välkomna att anmäla er till workshopen!

Workshopledare: Jenny Langkjaer, fil. dr i historia
Medverkande:

Introduktionsföreläsning av Stellan Vinthagen, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Jenny Langkjaer, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm
Leif Wegerman, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
Annelie Schlaug, Globala Politiska Studier, Malmö Högskola/Statsvetenskapliga institutionen och Freds- och konfliktforskning, Lunds universitet
Margareta Ståhl, konsthistoriker
Fredrik Egefur, Historiska institutionen, Lunds universitet/Arbetarrörelsens arkiv, Skåne
Stefan Nyzell, Historiska studier, Malmö Högskola
Idar Helle och Tiago Matos, Oslo Universitet
Antoine Guémy, Université Paris-Sorbonne

Plats : Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

Sista anmälningsdatum: 25 oktober 2013
Anmälan till: jenny.langkjaer [snabel-a] arbark.se

För detaljerat program, kontakta Jenny Langkjaer.