Arkivens dag 2013 – Flora och fauna


Under den årliga Arkivens dag håller vi lördagsöppet. Passa på att komma och titta på vår utställning med material på temat Flora och fauna.

Karikatyr av Alfred Petit, från verket Fleurs, fruits et légumes du jour, av Allfred Le Petit & Hippolyte Briollet, 1971

Karikatyr av Alfred Petit, från verket Fleurs, fruits et légumes du jour, av Alfred Le Petit & Hippolyte Briollet, 1871.

När: 9:e november, kl 12-16
Var: Elektronvägen 2, Flemingsberg

Temat för arkivens dag detta år är Flora och fauna. Blommor och bin, kransar och fågelbon, salladshuvuden och duvor – vad har det med arbetarrörelsen att göra? Och var kommer Gunnar Sträng in i bilden? Besök oss och se hur vi får ihop det! Vi kommer att bjuda på både arkiv- och biblioteksmaterial på temat.

Arkivens dag är en återkommande händelse inom arkivinstitutioner. Dagen infaller alltid den andra lördagen i november månad och syftar till att visa arkivens potential och inte bara rollen som bevarare. Vårt arkiv är en del av en levande kulturinstitution och målet är att väcka intresse hos allmänhet och redan etablerade besökare för det material som institutionen rymmer samt den verksamhet som bedrivs.

Se mer vad som händer på Arkivens dag i Stockholm, Sverige samt de övriga nordiska grannländerna.

Missa inte det seminarium som vi håller på Arkivens dag:

Arbetarbildning i historisk tid, i nutid och framtid

Ett seminarium tillägnat Göran Eriksson, ABF

Medverkande: Jenny Jansson, Göran Eriksson, Bernt Gustavsson och Maria Nyman-Stjärnskog

Tid: Kl. 13-16.00
Var: Konferensrummet, ARAB

Se även vår utskriftsvänliga karta med vägbeskrivning,

Välkomna!