Kön och arbete i globaliseringens tid. Kritiska perspektiv på internationella relationer


  • Seminariet ingår i serien Global arbetarhistoria

Presentationen lyfter fram betydelsen av ett könskritiskt perspektiv på globaliseringens betydelser för människors arbete och levnadsvillkor i olika delar av världen och fäster uppmärksamheten på sammanflätningen mellan kön och andra former av underordning, förtryck och exploatering såsom klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. Presentationen utgår från den nyutkomna antologin ”Internationella relationer. Könskritiska perspektiv” red. Paulina de los Reyes, Maud Eduards och Fia Sundevall.

Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Medverkande: Paulina de los Reyes och Fia Sundevall