Call for papers: Bildning i arbetarrörelsen


Bildning har varit och är en viktig och integrerade del av arbetarrörelsen i Sverige såväl som i resten av världen. Arbetarhistoria kommer därför under 2015 att ge ut ett temanummer om bildning i arbetarrörelsen. Till temanumret efterlyser vi texter som behandlar arbetarbildning ur olika perspektiv. Texterna kan till exempel behandla den svenska arbetarbildningen eller ha ett internationellt perspektiv, de kan till exempel beröra bildningspraktiker, bildningsorganisationerna eller analysera studiematerial.

Vi välkomnar texter från olika discipliner!

Deadline för slutmanuset är 1 augusti 2014, omfång på artiklarna är 20.000 tecken inklusive blanksteg.

Är du intresserad?

Skicka en sammanfattning av artikeln på max 300 ord till jenny.jansson [snabel-a] statsvet.uu.se senast den 15 mars.