Arbetarna och arbetarrörelsen i Stockholm 1880-1920


Ann-Marie Lindgren, journalist, talar om och presenterar sin nya bok om den tidiga arbetarrörelsen i Stockholm.

Plats: ABF Sveavägen

Arrangörer: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, ARAB, Arbetet, ABF Stockholm