Klass i rörelse : arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling


Seminarium och boksläpp – Klass i rörelse

Klass i rörelse
Arbetarrörelsen i Sverige har en lång historia av framgång och reträtter. Utvecklingen var trevande i början, under många perioder konfliktfylld och samtidigt alltmer lutande åt en pragmatisk reformism, med en växande självmedvetenhet.
Nu uppstår nya krav och utmaningar som ofta ställer vedertagna sanningar på huvudet. Fortfarande gäller dock August Palms ord: ”Det är ingen skam att vara sosialist!” – rubriken på denna boks första del. ”Mot en ny värld” – rubriken över bokens andra del är ett citat ur Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944.

“Klass i rörelse” skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt och fram till våra dagar och ger på så sätt en grund för fortsatt debatt om framtida mål. Och det är hela arbetarrörelsen utveckling som belyses, både den politiska och den fackliga liksom mycket av den breda kulturella verksamhet som utövas inom och kring arbetarrörelsen.

Boken som ges ut av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek kostar 195 kr och kan beställas från:

  • aks [snabel-a] arbark.se eller tel 070-571 98 95
  • forskarexpedition [snabel-a] arbark.se

Boken säljs till specialpris under boksläppet.

Arrangörer: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Tidningen Arbetet, ABF Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

PROGRAM

Kjersti Bosdotter

hälsar välkommen och berättar om bakgrunden till boken Klass i rörelse och tankegångar för framtiden

Lars Olsson

Arbetarrörelsens pionjärtid fram till Ådalen 31 och det politiska regeringsövertagandet 1932

Kaffepaus

med beskådande av Ruben Nilsons målning av arbetarrörelsens historia

John Swededenmark

Arbetarlitteraturens då och nu; skildringar av klass, arbete, samhälle och rörelse

Lars Ekdahl

Arbetarrörelsne från 1930-talet till våra dagar

Ordet är fritt i cirka en halvtimme

Jenny Wrangborg

läser egna dikter återkommande under programmet

Fri entré!