Christopher studerar hur biografmusikerna organiserat sig i Musikerförbundet


Hej, vem är du och vad forskar du i för frågor?

Christopher Natzén, anställd på Kungliga biblioteket, enheten för Kunskapsuppbyggnad.
Jag arbetar med en rad projekt: dels projektet EuscreenXL som syftar till att samla audiovisuellt material och tillgängliggöra detta, dels med ett RJ-projekt om reklamfilm knutet till filmarkivet.se.

Christopher Natzén

Christopher Natzén, Foto: Jenny Edlund

Det egna projektet rör stolpaffischer i perioden 1905-1915, med ett syfte att klargöra hur musik användes på biograferna i korrelation med musikernas grad av organisation. Fackligt och yrkesmässigt? En drivande hypotes i detta projekt är att musikutförandet påverkades av själva organisationen, det vill säga programlängd, mer permanenta lokaler etc.
Tanken är att så småningom göra stolpaffischerna tillgängliga i ett sökverktyg och öppen databas.

Ett ytterligare projekt som jag kommer att arbeta med under 2013/2014 är en donation av flyers. Samlingen sträcker sig från 80-talet till mitten av 90-talet från Stockholms klubbscen. Flyern är av mer efemär karaktär vilket gör denna samling unik på många sätt.

Vilken nytta har du haft av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  i din forskning och i ditt arbete?

På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har jag framförallt studerat Musikerförbundet nationellt men även lokalt (Stockholm) under åren med avhandlingen och nu även i mitt projekt om stolpaffischer.

Kan du dela med dig av något särskilt spännande du hittat under dina studier?

Något som styrkt min hypotes i projektet är den framträdande roll som just kvinnor hade som biografmusiker. De kvinnliga pianisterna utgjorde en betydande del av biografmusikerna och de nådde ofta även till kapellmästargraden. Ju mer organiserad musikutförandet blev, desto fler män började däremot arbeta som biografmusiker.