Arbetarnas Stockholm 1880-1920


Anne-Marie Lindgren beskriver hur arbetarrörelsen grundades och hur arbetarklassens villkor såg ut kring förra sekelskiftet. Men mest av allt är det en historia om kamp, motstånd och rätten att organisera sig.

Plats:
ABF-huset, Sveavägen
Arrangörer: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetet och ABF Stockholm