Farmors son


Författaren Lena Kallenberg berättar om sin nyutkomna roman Farmors son. Romanen som har ett politiskt och moraliskt tema spänner tidsmässigt över tiden från hungerupproret 1917 över andra världskriget och fram till Vietnamrörelsens 60-tal.

Plats: ABF-huset, Sveavägen
Arrangörer: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetet och ABF Stockholm