Hövdingen Hjalmar Branting


Olle Svenning presenterar sin biografi över Hjalmar Branting i samtal med Göran Eriksson

Den svenska socialdemokratins grundare, tidningsman, fängelsekund, finansminister och senare statsminister, efter första världskriget djupt engagerad i Nationernas förbund, mottagare av Nobels fredspris, Strindbergs vän och ovän.Hövdingen Hjalmar Branting

Olle Svenning tecknar i sin biografi över Hjalmar Branting ett mångfacetterat porträtt över en man med många nyanser och motsättningar. Brantings outtröttliga arbetet för att på fredlig väg och under starkt motstånd från högern driva igenom sociala reformer och lika rösträtt för män och kvinnor, gjorde honom till en av Sveriges mest framstående politiker genom tiderna.

Entré 60 kronor

Plats: ABF-huset, Sveavägen
Arrangörer: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetet och ABF Stockholm