Ideologiska stridsfrågor inom konsumentkooperationen under mellankrigstiden: de nordiska länderna och den Internationella Kooperativa Alliansen


  • Seminariet ingår i serien global arbetarhistoria
25-nov-2014-kooperation-95s_265_sepia

Sovjet 1920-tal. Kooperationens varumagasin vid bangården i Charkov. Per-Emil Brusewitzs arkiv, ARAB

Forskningen om kooperation har hittills varit något blygsam i jämförelse med andra folkrörelser såsom till exempel arbetarrörelsen. Detta gäller framförallt forskning om kooperationens transnationella dimensioner, trots att kooperationens ”International” – Internationella Kooperativa Alliansen (IKA) kunde räkna omkring 100 miljoner medlemmar under 1930-talet.

Föredraget kommer att belysa konsumentkooperationen under mellankrigstiden med fokus på de nordiska kooperativa organisationerna och dess verksamhet inom IKA.

Var kooperationen framförallt en folkrörelse med ideologiska målsättningar eller snarare ett företag drivet av affärsmässiga ambitioner? Hur skulle kooperationen förhålla sig till politiska rörelser både på vänster och högerkanten? Trots tydliga skillnader de nordiska länderna emellan kom nordiska kooperatörer att samarbeta inom IKA och spela en ledande roll i debatterna kring dessa frågor under 1920- och 1930-talet.

Mary Hilson är historiker verksam som lektor vid Scandinavian Studies, University College London. Hon har tidigare skrivit om arbetarrörelsen i Sverige och England under första halvan av 1900-talet och har de senaste åren forskat om konsumentkooperationen från ett komparativt och transnationellt perspektiv.

Seminariet hålls på svenska, ingen föranmälan krävs, för mera information skicka mail till Silke.Neunsinger [at] arbark.se