Att veta sin klass: Arbete, arbetsvillkor och ojämlikhet i dagens Sverige


Välkommen till föredrag och utdelning av Rudolf Meidner-priset, till årets pristagare Lena Sohl.

Möjligheter till en uppåtgående klassresa har blivit ett vanligt sätt att vilja komma tillrätta med klasskillnader i Sverige. Samtidigt har arbetarkvinnor de absolut sämsta villkoren på arbetsmarknaden och deras  villkor försämras mer än andra gruppers. Att det är den klassmässiga rörligheten som får stå för det visionära säger oss någonting om sakernas tillstånd. Istället för att förbättra arbetaryrkens villkor framställs arbetarklassen som något att sträva efter att lämna bakom sig. Men vad händer när uppåtgående klassresor har blivit svaret på ojämlikhetens problem? Vilka ska fylla klassresenärernas plats på arbetsmarknaden? Och vad spelar klassresorna för roll när hårda och otrygga arbetsvillkor sprider sig till fler delar av arbetsmarknaden?
Medverkande:
Lena Sohl, 2014 års Rudolf Meidnerpristagare, Linköpings universitet
Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande
Anna Hedborg, ordförande i Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråd
Marta Aguirre, Seko
Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet
Moderator
: Joa Bergold, LO

Tid: Fredagen den 5 december, klockan 10.00–11.30, kaffe från 9.45
Plats: LO-borgen, Stora gästmatsalen, Barnhusgatan 18, Stockholm
Anmälan skickas senast den 2 december till joa.bergold@lo.se