Bosdotterpriset till Annette Thörnquist


2013 års Kjersti-Bosdotter-pris för bästa artikel i tidskriften Arbetarhistoria går till historikern Annette Thörnquist för hennes artikel “Falskt egenföretagande – ett fenomen i arbetsmarknadens gråzon”, i Arbetarhistoria nr 147–148.

Motiveringen lyder:
Arbetsmarknadens globalisering har för kapitalet medfört en rad ökade möjligheter att kringgå kollektivavtal och arbetsrätt. Arbetstagarna drabbas av lägre löner och otrygghet.

Historikern Annette Thörnquist visar i sin artikel att det så kallade falska egenföretagandet – när anställda tvingas att använda F-skattsedel – inte är något fenomen som enbart hör vår tid till utan en gammal exploateringsform som främst kommer till användning i kristider när arbetsköparnas marknad råder.
Annette Thörnquist klargör hur systemet leder till underbudskonkurrens mellan arbetstagare såväl inom landet som mellan länderna.

För ytterligare information:

  • Forskningsledare Silke Neunsinger
    silke.neunsinger[snabel-a]arbark.se eller 08- 412 39 27
  • Institutionschef Nina Sjöberg
    nina.sjoberg [snabel-a]arbark.se eller 08-412 39 01

Tidigare pristagare

2012: Frank Meyer

Artikel: “Multinasjonale konserner, mennesker og miljø i den globale aluminiumindustrien. Porto Trombetás (Brasil) og Årdal (Norge)”, i Arbetarhistoria nr 143-144.

2011: Göran Salmonsson

Artikel: “Har kunskap om historien någon betydelse i det fackliga arbetet?”, i Arbetarhistoria nr 138-139

2010: Peter Winn

Artikel: “Flyktingar och emigranter. Chiles historia och chilenarna i Sverige”, i Arbetarhistoria nr 134-135.