De ideologiska skiljaktigheterna inom Hyresgästernas riksförbund under mellankrigstiden


Hej, vem är du och vad forskar du i för frågor?

Hannes Rolf, fotograf: Jenny Edlund

Mitt namn är Hannes Rolf och jag forskar för närvarande om Hyresgästernas riksförbund samt de lokala hyresgästföreningarna i Stockholm och Göteborg. Avgränsningen tidsmässigt är mellankrigstiden, 1917-1942. Hyresgäströrelserna startades i början av 1900-talet och Hyresgästernas riksförbund kom till 1923 men kom i ett tidigt skede att präglas av ideologiska skillnader mellan just Göteborg och Stockholm.
Konflikten mellan Göteborgs- och Stockholmsavdelningarna skapade en konflikt på nationell nivå, då Göteborg hade ett mer radikalt och Stockholm ett mer nedtonat förhållningssätt med mer fokus på bostadskooperativt byggande.

Vilken nytta har du haft av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i din forskning och i ditt arbete?

Förutom att ni har Hyresgästföreningens arkiv har jag även haft nytta av att ni haft tidskriften Hyresgästen. Det är dessutom mycket bekvämt i era lokaler och personalen är väldigt trevlig och hjälpsam!
Andra arkiv och bibliotek som jag har besökt för att ta del av material är Kungliga biblioteket, Centrum för Näringslivshistoria och KF:s arkiv.

Kan du dela med dig av något särskilt spännande du hittat under dina studier?

Kongresserna under 30-talet är överlag väldigt intressanta, speciellt kongresserna 1933 och 1935 som är spännande och konfliktfyllda. De allmänna bostadskongresserna är likaså väldigt intressanta just för den breda uppslutningen till dessa.