Forskarstafett med aktuell forskning


Det pågår otroligt mycket intressant forskning på universitet och lärosäten runt om i världen. Det är inte alltid lätt att få en överblick, guldkorn kan missas. Därför har vi på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek letat reda på fyra stycken aktuella forskare, och bett dem komma till oss för att presentera sina arbeten. Vi kallar det för en forskarstafett.

Fotografi ur Lantarbetarens arkiv, ARAB. Fotograf: Erik Hilbert

Tre ekonom-historiker från Göteborgs universitet och en historiker från Lund presenterar avhandlingar om så vitt skilda saker som hamnarbetare och politiska konflikter, hemarbetares arbetsvillkor, arbetslösa socialhjälpstagare och kapitalägares syn på sig själva. Ta chansen och få ny forskning serverad koncentrerat under en dag, med paus för lunch.

Vårt arkiv är en del av en levande kulturinstitution, och vi vill gärna öppna våra dörrar för både nya och redan bekanta besökare. Både för det material som institutionen rymmer samt den verksamhet som bedrivs.

Vår forskarstafett med fyra föredrag pågår under hela dagen.

FÖREDRAG

Malin Nilsson – Taking work home: labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden

Lovisa Broström – En industriell reservarmé i välfärdsstaten – Arbetslösa socialhjälpstagare 1913–2012

Pål Brunnström – Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

Jesper Hamark – Ports, dock workers and labour market conflicts

Välkomna!

Vid eventuella frågor, vänd er till jonas.soderqvist [snabel-a] arbark.se