Boktips juni 2015


Historielärarnas förenings årsskrift 2015 / Bromma : Historielärarnas förening, 1942-

Historielärarnas förenings årsskrift 2015 har flera intressanta teman. En artikel (av Maria Karlsson) handlar om det turkiska folkmordet på armenier, som inträffade för hundra år sedan, 2015, och har underrubriken: Hundra år av förnekelse, tystnad och trivialisering. Ett annat tema är romernas historia. Robert Brisenstam skriver här om romernas delaktighet i svensk 1900-talshistoria med kända namn som Hans Caldaras, Carl Jularbo, den stora familjen Taikon. Författaren börjar skildringen med sina egna förfäder: hästhandlaren Gottfrid Lindgren och hans hustru Amalia och deras liv i början av 1900-talet.
Vidare skriver Martin Ericsson om mordbranden i Kårarp i Halland 1906 som riktade sig mot ett ”tattarboställe”. David Sjögren skriver om ”utkastade från lokalsamhället” som behandlar staten, kommunerna och mantalsskrivningen av romer på 1950-talet. Ida Ohlsson Al Fakir skriver slutligen om socialläkaren John Takman och fokuserar på den så kallade Socialmedicinska zigenarundersökningen på 1960-talet. Ett särskilt avsnitt i årsskriften handlar om debatten kring kvinnors plats i historieläroböckerna. Dessutom ingår recensioner och mötesrapporter bland annat från de svenska historiedagarna i Tallin 2-4 oktober 2014.

Vapnek, Lara, Elizabeth Gurley Flynn : modern American revolutionary / Boulder, CO : Westview Press, 2015, 226 s.

Det var inte bara Europa som berördes av revolutionen i Ryssland. Även i USA väcktes radikala tankegångar och ifrågasättanden av både kapitalism och den organiserade arbetarrörelsen. Radikala röster ifrågasatte om det alls gick att uppnå förändring genom fackföreningsrörelsen eller suffragettrörelsen. Mitt i denna smältdegel av politisk aktivism befanns sig Elizabeth Gurley Flynn som denna biografi är tillägnad. Hon var både involverad med the American Communist Party, IWW och även Sovjetunionen. Ett samröre som kom henne att kosta mycket då hon efter en resa till Sovjetunionen 1960 fick sitt pass indraget. Lara Vapnek har vid det här laget publicerat en rad biografier över kvinnliga amerikanska revolutionärer och fackligt aktiva, en tidigare serie gick under namnet Women in American history, detta verk tillhör däremot serien Lives of American Revolutionary.

Emanuele Saccarelli & Latha Varadarajan, Imperialism past and present / New York : Oxford University Press, 2015, 256 s.

Efter att inte varit gångbart under en längre tid, har begreppet ”imperialism” börjat tas i bruk på nytt under senare tid. Dock med avsaknad av fasta ramar, vilket gjort att begreppet tenderat att bli slappt och innehållslöst och använt på ett sätt som inte var tänkt då det myntades under 1800-talets sista del. Saccarelli och Varadarajan ger begreppet en fastare form, den form som utgick ifrån en kapitalism baserad på finanskapital, kapitalkoncentration, koncernbolag och hunger efter nya marknader att exploatera. De gör det genom att följa begreppets historia, genom att undersöka vad det var ämnat att beskriva, genom att försöka renodla begreppet och på så sätt särskilja det från andra begrepp, såsom exempelvis ”kolonialism”. Historien drar de fram in i våra dagar. Genom detta, genom att återge begreppet fastare struktur, kan begreppet imperialism användas för att se kopplingarna mellan händelser som vanligtvis framställs som isolerade och på så vis hjälpa oss att se klarare.