Ernst Michaneks bilder från finska gränsen 1944


Detta är ett dyk ned i material från Ernst Michaneks fotosamling, med anledning av att Finland under september 2015 skärper gränskontrollen mot Sverige. Syftet är att stävja flyktingströmmen från Syrien som via Sverige vill ta sig till Finland. 1944 såg gränsdragningen helt annorlunda ut.

Textförfattare: Fredrik Mandelin

I september 1944 drog sig de tyska trupperna tillbaka genom norra Finland efter den finska vapenvilan med Sovjetunionen.

Förödelsen var omfattande i finska Lappland, och flyktingströmmarna över till den svenska sidan av gränsen var stora. Förutom barn, vuxna, barnvagnar, tredjeklassvagnar från finländska statsjärnvägen och pappresväskor med snören runt, kom också stora mängder av den tidens realkapital, nämligen boskap över gränsen tillsammans med flyktingarna.

Svenska beredskapssoldater i fuktiga ylleuniformer och med fotlappar i kängorna tog emot och organiserade efter förmåga.

Så här i efterhand, och förmodligen även då, framstår det som självklart att vi inte stängde gränsen med ursäkten att flyktingsituationen var utom all kontroll, när människor tog med sig det lilla de kunde bära för att fly från krig och våld.

Det var inte heller många som luftade den bisarra tanken att finländarna skulle ha sig själva att skylla för krigets fasor i sitt land.

Bilderna är tagna under Ernst Michaneks reportageresa till Haparanda september-oktober 1944. Han hade till uppgift att dokumentera händelserna vid fronten under tysk-finska kriget för Aftontidningens räkning. Bildspelet är gjort av arkivarie Lars Gogman. Ernst Michaneks personarkiv håller på att ordnas på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.