Arkivens dag 2015 – Tema : gränslöst


Arkivens dag

Det är dags för Arkivens dag, och vi håller lördagsöppet. I år är temat Gränslöst och vi har valt att presentera fyra föredrag som alla knyter an till detta.

Årets föredragshållare rör sig över gränserna i samhällets utkanter, med två samtidshistoriska föredrag om ”tattar-frågan” och John Takmans Zigenarutredning. Över nationens gränser, med arbetskraftsinvandring till industrin under 1940-60-talen, till de nydragna gränserna efter unionsupplösningen med Norge 1905.

Vårt arkiv är en del av en levande kulturinstitution och vi vill alltid bjuda både nya och redan etablerade besökare på intressanta föredrag och möjligheten att ta del av det material som institutionen rymmer.

Vår forskarstafett med fyra föredrag går av stapeln under hela dagen. Dessutom kommer vi att bjuda på en utställning på temat Gränslöst, se mer nedan.

Välkomna!

FÖREDRAG

10:30 – 11:30 MARTIN ERICSON Exkludering, assimilering eller utrotning? ’Tattarfrågan’ i svensk politik 1880-1955

11:30 – 12:30 IDA OLSON AL-FAKIR Nya rum för socialt medborgarskap. Om vetenskap och politik i ”Zigenarundersökningen” – en socialmedicinsk studie av svenska romer, 1962-1965

12:30 – 13:30 LUNCH

13:30-14:30 OLLE JANSSON Industriell invandring: Utländsk arbetskraft och metall och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967

14:30 – 15:30 KALLE HOLMQVIST Fred med Norge


lili-elbe
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT GRÄNSLÖST
Lili Elbe

Vi  visar handlingar och dokument om Einar Wegener/Lili Elbe (1882-1931), från Einar Harterns arkiv, som förvaras här hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Einar Wegener/Lili Elbe var den första som genomgick en könskorrigering för att bli kvinna. Hennes dröm att bli kvinna gick däremot i kras när en misslyckad livmoderoperation tog hennes liv.

Dokumenten om hennes liv förvaras i Einar Hartherns arkiv, som var verksam som journalist och översättare, ibland under pseudonymen Nils Hoyer. Samt delaktig i tillblivelsen av Lili Elbes memoarer Fra Mand till kvinde.

Tips till den intresserade: den 5 februari 2016 har filmen The Danish Girl premiär i Sverige, en dramatisering av Lili Elbes liv.

Esperanto
esperanto

Arkivmaterial från flera arkiv visar förekomsten av esperanto i handlingar och dokument. Även handlingar från Svenska arbetaresperantisterna.

Det mest framgångsrika internationella konstruerade språket. Språket skapades 1887 av den polsk-judiske ögonläkaren Ludvig Zamenhof. Esperantorörelsen var politiskt neutral och tog inte ställning till den så kallade sociala frågan men inom rörelsen fanns en stark internationalistisk tendens.

Språket fick entusiastiska förespråkare i många länder, till svenska översattes den första läroboken 1889. 1891 bildas den första svenska esperantoföreningen och 1906 grundades det Svenska Esperantoförbundet, SEF.

Gränslös sorg

Valda bilder, handlingar och föremål från kondoleanssamlingarna för Anna Lindh och Olof Palme.
sorg
De två dödsfallen lämnade efter sig en världsomspännande chock och sorg.

Utställningen ger exempel på de kondoleanser som lämnade av ung såväl som gammal, från Sverige till Paraguay. Alla olika uttryck för sorg och saknad.

Gränslös solidaritet och gränslös musik

Valda arkivföremål på temat kommer att visas upp på plats.


Karta med vägbeskrivning till våra lokaler i Flemingsberg