Rudolf Meidner-priset 2015 tilldelas Malin Nilsson


RUDOLF MEIDNER-PRISET 2015 för forskning i fackföreningsrörelsens historia
tilldelas Malin Nilsson

Malin Nilsson. Fotograf: Carina Gran

Malin Nilsson. Fotograf: Carina Gran

Malin Nilsson är ekonomhistoriker verksam vid Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2015 med avhandlingen Taking work home: labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution Göteborg 2015 (202 s.). Avhandlingen är ett väsentligt tillskott till den arbetsmarknadshistoriska forskningen såväl om hemindustrins förutsättningar som om kvinnors arbetsmarknads- och försörjningsmönster under första hälften av 1900-talet. Den visar att förvärvsarbetande kvinnor inom industrier i hemmen inte är det flexibla och ”lättfotade” arbetsmarkandssegment som ibland anförs. Den ger värdefull kunskap om industriell utveckling och kvinnors arbete och försörjning.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg. Föregående år delades priset ut till Lena Sohl.

Stockholm den 22 september 2015
Närmare information genom:

Nina Sjöberg, nina.sjoberg(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 eller
Silke Neunsinger, silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 27