Lars Furulandrummet nu öppet för forskning


Den 30:e januari hölls en invigning av rummet – välkommen att besöka oss för att tal del av Lars Furulands boksamling och så småningom även hans personarkiv

Lars Furulandrummet öppnades på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek officiellt med en ceremoni den 30 januari, där Gunnel Furuland berättade om sin far och hans stora boksamling.
Lars Furuland
Författaren Hans Lagerberg berättade om arbetarlitteraturens framväxt i Sverige under 1900-talet. ARAB:s verksamhet presenterades, och ett antal litterära sällskap med anknytning till arbetarlitteraturen presenterade sig. Deltagare var också länsbibliotekarien i Södermanland, Erik Peurell.

Lars Furulandrummet innehåller ett brett spektrum av Lars Furulands forskning, men huvuddelen är koncentrerad kring arbetarförfattare som Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson, Gustav Hedenvind-Eriksson och Moa Martinson, men täcker tiden från pionjärerna som Alfred Kämpe och Maria Sandel ända fram till ”modernister” som Susanna Alakoski, Johan Jönsson och Åsa Linderborg.

Här finns alltså skönlitteratur, varav många förstaupplagor med dedikation, samt facklitteratur som biografier om arbetarförfattare. Rummet är öppet för möten och studier, men böckerna kommer inte att lånas ut utan får läsas på plats. Parallellt med bokdonationen har också Lars Furulands arkiv mottagits, som bland annat innehåller ett stort antal brev från författare, varav många kände Lars Furuland väl.

Lars Furulands arkiv kommer att vara tillgängligt först efter att det ordnats och förtecknats. Rummet kan bokas via ARAB:s forskarexpedition, och öppettiderna är de som anges på vår hemsida.