Med anledning av Olof Palme


Den 28:e februari för 30 år mördades statsminister Olof Palme – något som uppmärksammas av arbetarrörelsens samtliga organisationer. På ARAB förvarar vi Palmes personarkiv och vill utnyttja tillfället att under denna årsdag lyfta fram en av hans många politiska gärningar och ställningstagande. En dag av sorg kan också vara ett tillfälle att påminnas och erinra sig om en fundamental grundsyn på människan, och speciellt människan på flykt.

Det material som vi har valt att lyfta fram från Olof Palmes digra arkiv är flyktingfrågan, som i dagens Sverige är mer aktuell än någonsin. Klippet som vi presenterar nedan är ett utsnitt av en längre inspelning från ett kongressanförande 1982 hos Broderskapsrörelsen,  Socialdemokrater för Tro & Solidaritet.

Observera även att vi likaså endast har publicerat den del av det skrivna talet som ljudklippet avser. De totala talen, ljudklipp samt skriftliga, är därför längre än de som vi presenterar här.

Del av anförande av Olof Palme – Broderskapsrörelsens kongress 1982

Tidigare publicerade tal av Olof Palme

Olof Palmes anförande vid Broderskapsrörelsens kongress 1982

Vi har tidigare publicerat en rad tal av Olof Palme på webbplatsen olofpalme.org i form av lågupplösta pdf:er. Detta har skett i projektform i samarbete med Palmefonden, Palmecenter och Olof Palmes familj (2006-2012). Webbplatsen har fått fortsätta existera men vi har inte lagt upp alla tal som finns digitaliserade, och har inte heller för avsikt att göra detta.

Anledningen är den stora mängd tal som Olof Palme genererade, samt våra planer att så småningom publicera samtliga digitaliserade tal i vår egen arkivkatalog Borge.

Det är därför viktigt att veta att webbplatsen olofpalme.org inte omfattar hela Olof Palmes arkiv. Materialet är ett urval. För att ta del av övriga ej publicerade tal måste de intresserade vända sig till vår forskarexpedition.

Med reservation för vissa ändringar

På många av Olof Palmes tal återfinner man i överkanten “Med reservation för vissa ändringar”. Talen är sällan ordagranna, vilket även detta tal ger prov på.

Jämför gärna ljudklippet ovan, med den skriftliga förlagan i PDF-form till höger.

Nedan följer en transkribering av en del av ljudklippet:

[…] Internationalismen börjar hemma, och mänskliga rättigheter måste värnas först och främst även i det egna landet. Vi har på ett brutalt sätt påmints om dessa enkla sanningar. Genom dom vidriga uttryck för främlingshat och ovilja mot invandrare som kommit till uttryck i vårt land under den senaste tiden. Det är visserligen högst sannolikt att det bara rör sig om mycket begränsade grupper av störda och fanatiska individer som är skyldiga till det här.
Det är likväl djupt förödmjukande för vårt land, och för oss svenskar, att sådant ska förekomma hos oss. Det drabbar i stor utsträckning människor som flytt hit, undan politiskt förtryck och förföljelse – som söker sig en fristad bort från ekonomiska svårigheter och umbäranden. Dom försöker anpassa sig till helt nya förhållanden. Dom är ofta sköra och drabbas med särskild smärta av fientlighet från den inhemska befolkningen.

Det ligger verkligen mycket i talesättet, att kvalitén på ett samhälle kan mätas i hur man behandlar utsatta grupper, och dom som nyligen kommit till vårt land är i många avseenden just utsatta.

Olof Palme, 1982, del av anförande hos Broderskapsrörelsens kongress, transkribering av del av ljudklippet