Socialismens mytologi : om den tidigare arbetarrörelsens stil och estetik


I boken Morgonrodnad undersöker historikern Stefan Arvidsson den tidiga arbetarrörelsens stil och estetik. Vad kan dagens vänster lära av pionjärerna?

Samtal och bildvisning

Stefan Arvidsson, religionshistoriker och författare
Enna Gerin,
utredare på Katalys
Lars Ilshammar
, historiker och verksam på KB

Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef för fackliga idéinstitutet Katalys och författare

Var: ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangörer: Katalys, ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Fri entré!