Arbetarnas kulturhistoriska sällskap firar 90 år!


Från Branting till Stefan Löfven – Är arbetarrörelsens historia värd att minnas? Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 1926-2016

I april är det 90 år sedan ett upprop sändes ut och manade till samling i Typografiska Föreningens samlingslokal på Västmannagatan 1 i Stockholm för:

”bildandet av ett arbetarkulturhistoriskt sällskap för tillvaratagandet av arbetarrörelsens och arbetarklassens kulturhistoriska minnen och som tillhandaginge med råd och hjälp, helst i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och närmast liggande officiella institutioner.”

Vi påminns om dessa 90 år och om framförliggande uppgifter för sällskapet med ett samtal om nödvändigheten av att
vårda, minnas och levandegöra vår historia.

Fri entré

Medverkande:
Yvonne Hirdman, historiker
Anne-Marie Lindgren, journalist
Stellan Andersson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arrangörer: Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap, ABF Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Var : ABF-huset, Sveavägen 41