Att ta hem arbetet – fackliga perspektiv på lönearbete i egna och andras hem


Varmt välkomna till årets Meidner-seminarium!

Seminarium 2015 års Rudolf Meidner-pris tilldelades ekonomhistorikern Malin Nilsson för hennes avhandling Taking work home: labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution. Avhandlingen är ett väsentligt tillskott till den arbetsmarknadshistoriska forskningen såväl om hemindustrins förutsättningar som om kvinnors arbetsmarknads- och försörjningsmönster under första hälften av 1900-talet.

Den visar att förvärvsarbetande kvinnor inom industrier i hemmen inte är det flexibla och ”lättfotade” arbetsmarknadssegment som ibland anförs.
Seminariet är öppet för alla intresserade, anmäl dig senast den 4 maj på LO:s webbsida : Att ta hem arbetet – fackliga perspektiv på lönearbete i egna och andras hem

Vänligen
Silke Neunsinger

Prisutdelningsseminarium 2015 års Rudolf Meidner-pris

På seminariet diskuteras hur villkoren och förutsättningarna för lönearbete i hemmet ser ut ur ett klass, köns- och etnicitetsperspektiv. Vi fokuserar på hemmet som arbetsplats för dem som arbetar i andras hem, så väl som de arbetar i sina egna, historiskt och i dag. Avlönat hushållsarbete var en gång den vanligaste typen av lönearbete för kvinnor men har under efterkrigstiden varit en begränsad företeelse på svensk arbetsmarknad. Nu växer dock branschen igen och ses av flera som en lösning på såväl ”livspusselproblem” som integrationssituationen.
För många tjänstemän är möjligheten att arbeta hemifrån ett sätt att få ihop vardagen. Ur ett globalt perspektiv på lönearbete i hemmet finns en massiv informell sektor där hemmet som arbetsplats är norm. Men hur ser arbetsvillkoren ut, och möjligheterna att organisera sig? När gränserna mellan arbete och fritid, hem och arbetsplats suddas ut, vilka fackliga strategier behövs då?

Dag: måndag 9 maj
Tid: kl. 13.00-14.45
Plats: LO-kansliet, Barnhusgatan 18, Stockholm

Medverkande:

  • Malin Nilsson, fil. dr i ekonomisk historia, Göteborgs Universitet
  • Anna Hedborg, ordförande Forskningsrådet Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  • Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
  • Barbro Budin, equality officer, International Union of food and allied workers (UIF)
  • Daniel Gullstrand, utredare, Unionen
  • Anita Lundberg, ombudsman, Kommunal
  • Samtalsledare: Joa Bergold, utredare, LO, samt Silke Neunsinger, forskningsledare, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Om Rudolf Meidner-priset

Priset delas ut till framstående yngre forskare som belyser fackföreningsrörelsens historia eller närliggande ämnen. Rudolf Meidner var LO-ekonom och verksam vid LO under stora delar av efterkrigstiden.
Seminariet arrangeras av Landsorganisationen och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.