Bussresa till statarna – statarna i Stockolms närhet – en bortglömd historia?


Gustav Nyberg guidar oss på en busstur i statarnas historia

I slutet av 1700-talet började herrgårdsegendomarna i Stockholms omedelbara närhet införa statlönesystemet för att kommersialisera och rationalisera jordbruksproduktionen. Att statsystemet först fick utbred-ning i Stockholms län berodde på lokala förutsättningar, där närheten till en växande stad och ökad efterfrågan på livsmedel satte sin prägel på herrgårdarnas produktionsinriktning.
Herrgårdarna var många och i socknarna Brännkyrka, Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Spånga och Solna dominerade statarna som arbets-kraft på storjordbruken. På längre avstånd från huvudstaden fortsatte frälse bönder och torpare att utgöra ett betydande inslag i storjordbrukens arbetsorganisation under 1800-talets första hälft. Till skillnad från andra yrkesgrupper inom jordbruket var statarna helårsanställda gifta jordbruksarbetare vars löneform utgick i bostad, kontantlön och olika natura förmåner.

Start vid ABF-huset, Sveavvägen 41.

Cirka fyra timmars färd. Vi besöker Enskede, Ågesta, Alby, Säby och Överjärva gårdar.
Medtag picknick.

Avgift 150 kr.
Anmälan: till marianne.k.larsson[snabel-a] abf.se, telefon 08-453 41 02.

Arrangörer: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och ABF Stockholm